Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie skierowało wniosek do Sądu Okręgowego w Lublinie o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Jerzego Flisiuka

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie w dniu 29 października  2014 roku skierowało do Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w związku z powstałymi wątpliwościami co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Jerzego Flisiuka – kandydata na radnego Rady Miasta Hrubieszów oraz o wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

W złożonym w dniu 6 października 2010 r. oświadczeniu lustracyjnym Jerzy Flisiuk podał, że nie pracował, nie pełnił służby i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa – w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej.

Naczelnik OBL w Lublinie
prok. Daniel Załuski

do góry