Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie uchylające orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie

W dniu 11 marca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie – sygn. akt II Ak 32/14 uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny z dnia 10 grudnia 2013 r. – sygn. akt IV K 130/13, uznające, że Marian Adam Karolik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne w związku z ubieganiem się o funkcję publiczną Wójta Gminy Kazanów, i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Termin rozpoznania sprawy przez Sąd Okręgowy w Lublinie został wyznaczony na listopad 2014 r.

Naczelnik OBL w Lublinie
prok. Daniel Załuski

do góry