Nawigacja

Komunikaty

Instytut Pamięci Narodowej ogłosi nazwiska kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów

22 lipca 2022 r. o godz. 10.30 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar, które zginęły w wyniku działań niemieckiego i komunistycznego terroru oraz czystek etnicznych. Ogłoszone zostaną nazwiska 30 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości wezmą udział prezes IPN Karol Nawrocki, zastępca prezesa i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa dr. hab. Karol Polejowski oraz zastępca prezesa dr Mateusz Szpytma.

Będzie to największa liczba ofiar, których nazwiska zostaną ogłoszone podczas jednej uroczystości. Podczas poprzedniej konferencji w sierpniu 2021 r. podano do publicznej wiadomości 26 nazwisk.

Wśród nowo zidentyfikowanych znajdują się m.in. ofiary operacji „Lawina” – żołnierze Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”, ofiary zbrodni UPA w Jaworniku Ruskim, działacze podziemia antykomunistycznego zamordowani w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie. Po kilkuletniej przerwie zidentyfikowano kolejne ofiary, których szczątki zostały odnalezione w 2013 i 2017 roku w ramach działań zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka na terenie tzw. „Łączki” – Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi działania zmierzające do odnalezienia i identyfikacji ofiar reżimów totalitarnych oraz czystek etnicznych w ramach działalności Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, we współpracy z Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Lista nazwisk zidentyfikowanych ofiar (łącznie z przeznaczonymi do ogłoszenia 22 lipca) wynosi już 220.

Do usprawnienia identyfikacji przyczynił się również wykorzystywany od kilku lat przez Instytut Pamięci Narodowej system CODIS – autorski program Federalnego Biura Śledczego (FBI), który zdecydowanie przyśpiesza proces przeszukiwania całej bazy zgromadzonego materiału genetycznego w zakresie wykrywania pokrewieństwa. Każdego roku wzrasta odsetek osób zidentyfikowanych z wykorzystaniem tego systemu. Obecnie sięga 30 procent.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi działania poszukiwawcze na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Zespół specjalistów przebadał kilkadziesiąt miejsc w Polsce, prowadził także prace m.in. na Ukrainie, Białorusi, na Litwie oraz w Niemczech. Kilka tygodni temu zakończyła się wizyta archeologów i historyków Biura w Kazachstanie i Uzbekistanie.

Transmisja na kanale IPNtv

 

***

Obsługa medialna: Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

Szczegółowe informacje: na stornie KPRP w Zapowiedziach Prasowych

 

Informacje merytoryczne dla mediów ze strony IPN:

rzecznik@ipn.gov.pl

media@ipn.gov.pl

 

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN

ks. Tomasz Trzaska

tomasz.trzaska@ipn.gov.pl

tel. 504 535 111

do góry