Nawigacja

Komunikaty

Komunikat ws. stosowania przez funkcjonariuszy komunistycznych represji wobec osób prezentujących odmienne poglądy polityczne w b. woj. lubelskim i części warszawskiego

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie prowadzi śledztwo o sygn. S 98.2007.Zk w sprawie naruszenia prawa międzynarodowego, stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości, a zarazem zbrodnię komunistyczną, polegającą na stosowaniu przez funkcjonariuszy komunistycznych, w tym Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - NKWD i Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego represji wobec osób prezentujących odmienne poglądy polityczne, przez bezprawne pozbawienie wolności, od lipca 1944 r. w byłym województwie lubelskim i części byłego województwa warszawskiego, tj. aktualnych powiatach: mińskim, węgrowskim, sokołowskim i garwolińskim, około 7.000 osób narodowości polskiej, podejrzewanych o przynależność do oddziałów niepodległościowych - w tym do Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych oraz do administracji cywilnej Delegatury Rządu na Kraj, pozbawienie ich prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu oraz prawa do obrony, a następnie umieszczenie w obozach na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie stworzono im ciężkie warunki bytowe mające na celu biologiczne wyniszczenie osadzonych w obozach osób poprzez niedożywienie, zmuszanie do pracy ponad siły, ograniczanie snu, pozbawienie należytej opieki lekarskiej, niezapewnienie należytych warunków higieny, niezapewnienie odpowiedniej odzieży, niewspółmierny system kar, w skutek czego część osadzonych tam osób zmarła.

Pozbawieni wolności Polacy mieli formalnie status internowanych i kierowani byli do ZSRR, głównie do obozów NKWD mających siedziby w miejscowościach: Ostaszków, Riazań, Borowicze, Stalinogorsk, Kizieł i Sośwa.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni komunistycznych będących przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności represjonowani lub członkowie ich rodzin, które do chwili obecnej nie zostały przesłuchane - proszone są o kontakt listowy bądź telefoniczny na wskazany poniżej adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
Delegatura w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26 – 600 Radom
numer faksu: 0 – 48 – 36 – 82 – 405,
numer telefonu do sekretariatu: 0 – 48 – 36 – 82 – 404.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie prokurator Jacek Nowakowski  

do góry