Nawigacja

Archiwalia – Lublin

Akcja Reinhardt w zasobie IPN

Akcja Reinhardt (Einsatz Reinhardt) zakładała wymordowanie Żydów zamieszkałych na terenie pięciu dystryktów GG: warszawskiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego    i galicyjskiego, a od końca 1942 roku również w okręgu białostockim. Nazwana tak na cześć Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), zabitego przez czeski ruch oporu w maju 1942 r. w Pradze.

Akcja przewidywała deportację z gett i obozów setek tysięcy Żydów, wykorzystanie ich jako siły roboczej, a następnie unicestwienie  w obozach zagłady. Masową eksterminacją Żydów bezpośrednio kierowali dowódca SS i policji dystryktu lubelskiego Odilo Globocnik oraz jego zastępca Hermann Höfle, szef sztabu sztab akcji, ulokowanego w Lublinie. Akcja Reinhardt, realizowana przez Niemców do jesieni 1943 roku, pochłonęła ok. 2 mln ofiar.

W 80. rocznicę pierwszej deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu prezentujemy wybrane dokumenty z zasobu IPN. Zachowane materiały dot. „Akcji Reinhardt” to przede wszystkim akta śledztw prowadzonych przez  Główną Komisję oraz  Okręgową Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie jak również akta procesowe sprawców.

W nocy z 16 na 17 marca 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji getta w Lublinie. Pierwsze pociągi z deportowanymi Żydami przybyły do Bełżca z Lublina i ze Lwowa.


  • Getto we Lwowie
  • Getto w Lublinie
  • Dokumenty dotyczące getta w Lublinie
  • Obóz w Bełżcu

 

 

  • Dokumenty dotyczące obozu w Bełżcu

 

 

 

do góry