Nawigacja

Aktualności

Zobacz wystawę o męczeństwie biskupa Władysława Gorala – Lublin, 1-17 lutego 2020

Do 17 lutego w holu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie można oglądać wystawę „Lux In Tenebris Lucet”. Męczeństwo biskupa Władysława Gorala.

 

 • bp Goral, ipn lublin, męczeństwo biskupa gorala, władysław goral, wystawa goral
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • bp Goral, ipn lublin, męczeństwo biskupa gorala, władysław goral, wystawa goral
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin

 


Za Muzeum Archidiecezji Warszawskiej: Napaść Niemiec na Polskę w 1939 roku była jednym z etapów realizacji planu Hitlera polegającego na uzyskaniu tzw. „przestrzeni życiowej” oraz naprawienia „krzywd traktatu wersalskiego”. Od września 1939 r. do wiosny 1940 trwała Akcja „Inteligencja”, która miała na celu zlikwidowanie w bezpośredniej eksterminacji lub deportacji do obozów koncentracyjnych tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogliby zagrozić realizacji planów okupanta wobec Polski. W gronie „niebezpiecznych” dla III Rzeszy znalazł się biskup pomocniczy lubelski Władysław Goral, więzień KL Sachsenhausen, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego w gronie 108 Męczenników lat II wojny światowej. Jego heroizm długoletniego cierpienia samotności w areszcie obozowym KL Sachsenhausen podkreślił Ojciec św. Jan Paweł II podczas beatyfikacji w dniu 13.06.1999 r. w Warszawie, podczas homilii na Placu Zwycięstwa: Dziś właśnie świętujemy to zwycięstwo, świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale. (…) . Pośród nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz diecezji płockiej, zamęczony w Działdowie; jest biskup Władysław Goral z Lublina torturowany ze szczególną nienawiścią tylko dlatego, że był biskupem katolickim.

Bp Goral, to cichy męczennik sprawy Ojczyzny i Kościoła. Wielki jałmużnik, opiekun ubogich, profesor seminarium Duchownego w Lublinie, wspierający wraz z biskupem ordynariuszem Marianem Leonem Fulmanem rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gorący patriota współorganizator początków struktur konspiracji i oporu na terenie Lublina do chwili aresztowania w dniu 17.11.1939 r. Zaangażowany w wiele dzieł dobroczynnych, był od 1939 r. prezesem Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, wspierał rozwój muzyki kościelnej, budował relacje przyjaźni i współpracy z lubelskimi Żydami, którzy bardzo cenili Jego osobę.

 • bp Goral, ipn lublin, męczeństwo biskupa gorala, władysław goral, wystawa goral
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • bp Goral, ipn lublin, męczeństwo biskupa gorala, władysław goral, wystawa goral
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin

 


Kurator wystawy: Barbara Oratowska – dyrektor Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego
 

 

 

do góry