Nawigacja

Aktualności

Przypomnieli o żołnierzach deportowanych do łagrów NKWD – Lublin, 17–18 listopada 2019

Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków podejmuje każdego roku dzieło uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy  wierni ideałom służenia Ojczyźnie zostali za to oszkalowani, posądzeni o zdradę, deportowani z Ojczyzny i  uwięzieni w łagrach NKWD nr 270 i 531 na terenie Związku Sowieckiego. Co dziewiąty spośród 5795 obywateli polskich  stracił tam życie w wyniku nieludzkich warunków bytowych i katorżniczej pracy. Stali się jednymi z pierwszych ofiar sowieckiego systemu represji  w latach 1944-1949 oraz dalszych.

Tegoroczne  ogólnopolskie uroczystości – zostały zorganizowane we współpracy z lubelskim IPN – odbyły się w Lublinie w dn. 17–18 listopada. Przypomnijmy, że 18 listopada 1944 r. z Lublina wyjechał drugi z czterech transportów z 896 aresztowanymi żołnierzami AK, NSZ, BCh.  Po dziewięciu dniach wraz z innymi znaleźli się w zespole łagrów NKWD nr 270 w rejonie Borowicz.

Uroczystości odbyły się w Lublinie przy poświęconym przed piętnastoma laty pomniku „Dla pamięci… ku przestrodze” upamiętniającym ofiary łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska. W drugi dzień uroczystości obok siedziby XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie został posadzony „Dąb Pamięci”  i zamieszczona stosowna tablica informacyjna. Przywiązujemy ogromną wagę do współpracy ze szkołami, upatrując w młodzieży mocne ogniwo w łańcuchu pokoleń niosących pamięć historyczną i tożsamość narodową.

 

 • dąb pamięci, ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Aleksander Furtak/Lubelski Urząd Wojewódzki
 • dąb pamięci, ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Aleksander Furtak/Lubelski Urząd Wojewódzki
 • dąb pamięci, ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Aleksander Furtak/Lubelski Urząd Wojewódzki

 

Następnie w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się sesja historyczna organizowana przez IPN Lublin Żołnierze Polskiego  Państwa Podziemnego w sowieckim łagrze Borowicze (1944-1949). Otworzył ją dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Marcin Krzysztofik. Po nim głos zabrał dr Dariusz Rogut - szef łódzkiego IPN. Opowiadał on o historii obozu NKWD-MWD nr 270 Borowicze. O tym jak wyglądało to miejsce w pamiętnikach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego opowiedział dr Leszek Czarnecki (Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie). Kolejny punktem programu była projekcja filmu Świadkowie. Chleb snem niespełnionym – relacje świadka Mieczysława Godlewskiego (TV Trwam). Na końcu wśród uczestników konferencji został przeprowadzony quiz historyczny.

 

 • ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Paweł Skrok/IPN Lublin
 • ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Paweł Skrok/IPN Lublin
 • ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Paweł Skrok/IPN Lublin
 • ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Paweł Skrok/IPN Lublin
 • ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Paweł Skrok/IPN Lublin
 • ipn lublin, borowicze, swiedrłowsk, łagry, deportacje, nkwd
  Fot.: Paweł Skrok/IPN Lublin

 

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków
Prezydent Miasta Lublina
XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

do góry