Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie” podczas obrad Konferencji MABPZ w Lublinie

Zapraszamy na wystawę „Polonica emigracyjne. Ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie”, którą 16 września 2019 r. w lubelskim Oddziale IPN przy ul. Wodopojnej 2 otworzył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Przedstawione na planszach wystawy eks­ponaty pochodzą ze zbiorów instytucji szczególnie ważnych dla narodu polskie­go. Ośrodki te, ulokowane w 9 krajach na 4 kontynentach, są ostoją polskiej kultury, ogni­skami polonijnymi podtrzymującymi tradycje i hi­storię narodu polskiego. Organizacją zrzeszającą te instytucje jest funkcjonująca od 1979 r. Stała Kon­ferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ). Od początku była traktowana jako luźne stowarzyszenie, bez władz naczelnych i formalnej struktury. Idea jej utworzenia, jako kon­ferencji instytucji kultury polskiej na Zachodzie, pojawiła się już w 1977 r. w Rapperswilu podczas spotkania przedstawicieli Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Polskiego Towarzystwa Historycz­nego, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Lon­dynie. Z czasem do europejskich członków Stałej Konferencji zaczęły dołączać instytucje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Argentyny. Obecnie organizacja liczy 25 instytucji.

Główną płaszczyzną działalności MABPZ jest przygotowywanie corocznych sesji odbywających się w dwóch częściach – sprawozdawczej, będącej forum wymiany doświadczeń pomiędzy zrzeszonymi instytucjami, i naukowej, podczas której prezentowane są zbiory i działalność członków MABPZ. Pierwsza sesja odbyła się w 1979 r. w szwajcarskim Rapperswilu.

Ekspozycja, na którą składa się 28 plansz, opracowana została przez Archiwum IPN we współpracy z instytucjami zrzeszonymi w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie:

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji
Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki
Biblioteką Polską POSK w Londynie
Fundacją Kościuszkowską
Fundacją Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego
Fundacją Rzymską im. J.Z. Umiastowskiej
Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Instytutem Piłsudskiego w Londynie
Kościołem i Hospicjum św. Stanisława B.M.
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej
Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze
Muzeum Polskim w Ameryce
Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych
Polish Music Center, USC Thornton School of Music
Polską Misją w Orchard Lake / Centralnym Archiwum Polonii Amerykańskiej
Polskim Instytutem Badawczym i Muzeum w Budapeszcie
Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce
Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie / Biblioteką Polską im. Wandy Stachiewicz
Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
Studium Polski Podziemnej w Londynie
Towarzystwem Historyczno-Literackim / Biblioteką Polską w Paryżu
Zamkiem Montrésor

 • Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, mabpz, ipn lublin,
  Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
 • Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, mabpz, ipn lublin,
  Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
 • Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, mabpz, ipn lublin,
  Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin

Zaczynamy dzisiaj od otwarcia wystawy. Ekspozycji pokazującej arcybogaty fragment naszej spuścizny historycznej i kulturowej. To setki tysięcy bezcennych dokumentów. To część naszego dorobku poza granicami Polski – mówił podczas wernisażu prezes IPN Jarosław Szarek.

Dr Szarek stwierdził również, że IPN przywiązuje dużą uwagę do spuścizny emigracyjnej. – Naszą ideą jest to, żeby o tym wszystkim opowiadać Polakom w kraju. Stąd ten pomysł z zaproszeniem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie do Lublina, stworzenia wystawy i umożliwienia wzięcia udziału w XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich. Chcemy żeby głos polskiej emigracji był słyszany, by przekazywać to dziedzictwo kolejnym pokoleniom – powiedział prezes IPN.

To nasze podziękowanie, nasz hołd dla tego dorobku, którego jesteście Państwo gospodarzami i strażnikami – powiedział szef Instytutu, zwracając się od uczestników Konferencji.

 

 • Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, mabpz, ipn lublin,
  Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
 • Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, mabpz, ipn lublin,
  Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
 • Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, mabpz, ipn lublin,
  Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin

 

Autor wystawy Paweł Zielony z Archiwum IPN nazwał wystawę wspólny dziełem, ponieważ w jej tworzeniu brały udział instytucje Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 

Bardzo dziękuję za zaufanie do mnie i koncepcji wystawy. Chciałem, by ta wystawa była inna. Pragnąłem, by to instytucje zrzeszone w ramach Konferencji pokazały co jest ważne, na co warto zwrócić uwagę, a co pomijają inni. Myślę, że to się udało. Co widać na tych planszach? Eksponaty, które czasem więcej mówią niż obszerne opracowania. Jeden przedmiot potrafi młodego widza przyciągnąć do instytucji należących do Konferencji. Umieszczone zostały także linki i QR kody do stron internetowych, by można było dowiedzieć się więcej.

***

Od 18 do 20 września 2019 r. ekspozycja będzie prezentowana w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie przy placu Teatralnym 1 w ramach XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.

do góry