Nawigacja

Aktualności

Naukowcy rozmawiali o transformacjach w Europie Środkowej i Wschodniej – Lublin, 11 czerwca 2019

11 czerwca 2019 r. w gmachu  lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wodopojna 2) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie. 

Podczas sympozjum, mającego charakter interdyscyplinarny, historycy, politolodzy oraz medioznawcy z różnych ośrodków akademickich, dyskutowali zarówno nad polską drogą do wolności w latach 80., jak też omówione zostały mechanizmy zachodzące wtedy szerzej w tej części świata. Polska jako pierwsze państwo tzw. bloku wschodniego zainicjowała budowę systemu demokratycznego i pluralistycznego. Następnie podobne procesy dotknęły inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Nie zabrakło również pytań dotyczących rozpadu ZSRR i końca obowiązującego przez ponad 45 powojennych lat układu dwubiegunowego, polegającego na walce o wpływy pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem.

Pierwszy panel nazwany „Transformacja ustrojowa lat 1988-1990 oraz jej pamięć” poprowadzony został przez dr. hab. Marcin Kruszyński, (prof. LAW, IPN Lublin). Wystąpili w nim: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, kierownik Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej UMCS; ks. dr Rafał Pastwa, kierownik „Gościa Lubelskiego”; dr Agata Tatarenko, IEŚ w Lublinie oraz prof. dr hab. Janusz Wrona, UMCS.

 

 

W drugim panelu o wymiarze politycznym transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej dyskutowali: prof. dr hab. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, UMCS; dr hab. Renata Duda, UWr; dr Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego, IEŚ w Lublinie, UMCS; prof. dr hab. Marek Pietraś, prodziekan Wydziału Politologii UMCS, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL; dr Konrad Świder, ISP PAN. Panel prowadziła dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS i dyrektor IEŚ w Lublinie.

 

 

Podczas ostatniego panelu prowadzonego przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL (IEŚ w Lublinie) rozmawiano o wymiarze ekonomicznych transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas sesji wystąpili:  dr Tomasz Białowąs, UMCS; prof. dr hab. Andrzej Cieślik, UW; prof. dr hab. Lech Gruszecki, KUL; dr hab. Bartosz Jóźwik, kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej KUL; dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH; dr Mariusz Sagan, Urząd Miasta Lublina/SGH.

 

 

 

 

 

 

do góry