Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Spotkania wokół książki Michała Ostapiuka „Komendant »Bury«. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa »Burego« 1913–1949” – Lublin-Chełm, 6-7 maja 2019

Pierwsze z dwóch spotkań na Lubelszczyźnie wokół książki Michała Ostapiuka „Komendant »Bury«. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa »Burego« 1913–1949” odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W wydarzeniu wziął udział autor publikacji, który wyjaśnił najważniejsze kwestie poruszone w książce. Ostatnia część spotkania, podczas której rozgorzała gorąca dyskusja, została przeznaczona na pytania z publiczności.

 

 • Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin bury, rajs, ipn lublin, michał ostapiuk, biografia
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin bury, rajs, ipn lublin, michał ostapiuk, biografia
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin bury, rajs, ipn lublin, michał ostapiuk, biografia
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin bury, rajs, ipn lublin, michał ostapiuk, biografia
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin

 

***

7 maja odbędzie się podobne spotkanie w Chełmie.

 

CHEŁM
7 maja 2019
g. 16.00
Sala Oddziału LSCDN w Chełmie ul. Waśniewskiego 17
 ***

Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego”, dzięki szerokiej kwerendzie źródeł i rzetelnej analizie archiwaliów przeprowadzonej przez autora, prezentuje nowe fakty, które są niezwykle istotne m.in. dla odtworzenia przebiegu pacyfikacji pięciu wsi białoruskich, przeprowadzonej przez plutony 3. Wileńskiej Brygady NZW. Autor rekonstruuje rozkazodawstwo „Burego” dotyczące tych działań, analizuje zakres jego odpowiedzialności za ich przebieg. Wiele miejsca poświęca powodom pozbawienia życia 30 białoruskich furmanów pod Puchałami Starymi 31 stycznia 1946 r. Michał Ostapiuk odtwarza mechanizm, który doprowadził do aresztowania „Burego”. Ponadto analizuje zachowanie kpt. Rajsa w czasie śledztwa i procesu. Stawia nowe pytania oraz hipotezy badawcze dotyczące okoliczności przebiegu akcji pacyfikacyjnej, podjętej przez pododdziały 3. Wileńskiej Brygady NZW w Zaleszanach, Wólce Wygonowskiej, Szpakach, Zaniach i Końcowiźnie. W książce zaprezentowano kulisy aresztowania przez UB ukrywającego się „Burego”. Autor przeprowadził wnikliwą analizę przebiegu śledztwa dotyczycącego sprawy „Burego”. Warto podkreślić, że autor w bezwzględny sposób rozprawia się ze stereotypem: Białorusin – komunista. Wykazuje, że linia konfliktu między podziemiem niepodległościowym a częścią ludności białoruskiej nie przebiegała na gruncie wyznania czy też narodowości. Osią konfliktu był stosunek do idei niepodległego bytu państwa polskiego. Michał Ostapiuk nie ograniczył się do drobiazgowej analizy najbardziej „kontrowersyjnych” wątków biografii kpt. Rajsa. Szczegółowo odtworzył całość życia „Burego”, poczynając od młodzieńczych czasów, aż do chwili, w której jego życie przerwała kula wystrzelona w tył głowy przez komunistycznego oprawcę w białostockim więzieniu.

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum
Oddział Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie

do góry