Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z Polką ratującą Żydów, wykład i warsztaty historyczne – Lublin, 26 marca 2019

W ramach obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką” Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie przygotował cykl wykładów związanych z problematyką relacji polsko-żydowskich w czasie okupacji niemieckiej. Na początku wystąpił dr Janusz Kłapeć (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Lublin), który wygłosił wykład „Sprawiedliwi z Lubelszczyzny. Wybrane sylwetki” skierowany do młodzieży szkół średnich z Lublina i regionu. Przybliżył słuchaczom osoby, które z narażeniem własnego życia niosły pomoc swoim żydowskim sąsiadom. Wystąpienie miało też na celu zapoznanie młodzieży co do realiów niemieckiej okupacji oraz ceny ryzyka udzielanej pomocy.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Haliną Błaszczyk (ur. w 1929 r.), które zostało przeprowadzone w formie rozmowy - wywiadu autobiograficznego. Państwo Babiarzowie, rodzice Haliny Błaszczyk, którzy mieli młyn i gospodarstwo, pomagali w czasie wojny Żydom mieszkającym i przebywającym tymczasowo w miasteczku (Izbica pełniła w systemie niemieckim rolę getta tranzytowego). Przechowywali też i uratowali od śmierci żydowskiego chłopca, Hanana Lipszyca. W ratowaniu kolegi i sąsiada miały duży udział 12-letnia wówczas Halinka i jej starsza siostra. W 1985 r. Halina Błaszczyk została uhonorowana tytułem „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”, o który wystąpił mieszkający w Izraelu Hanan.

Na spotkaniu obecna również była Maria Marczewska, córka Haliny Błaszczyk oraz Krystyna Rybińska-Smyk, wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu, które realizuje finansowany przez Niemców (Fundację EVZ) projekt mający na celu wspieranie osób poszkodowanych przez III Rzeszę. Pani Halina od 10 lat jest jego beneficjentką

Na końcu odbyły się warsztaty historyczne dla młodzieży licealnej mające przede wszystkim uświadomić młodzieży jak bardzo restrykcyjny był system kar przewidziany przez okupanta niemieckiego dla osób pomagających czy ratujących Żydów. Ponadto celem spotkania było podkreślenie heroizmu osób, które pospieszyły z pomocą i ratunkiem dla swoich żydowskich sąsiadów.

do góry