Nawigacja

Aktualności

Historia ożywiona – szkolenie w lubelskim IPN – 9 marca 2018

W lubelskim IPN przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji i stowarzyszeń uczyli się jak zrobić dobrą rekonstrukcję historyczną

9 marca 2018 r. w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, pedagogów, stowarzyszeń i organizacji na temat wykorzystywania historii ożywionej w promocji lokalnych dziejów. Pod pojęciem historia ożywiona kryje się zjawisko określone mianem rekonstrukcji historycznych. Uczestnicy szkolenia, których liczba sięgnęła 90, uczyli się od praktyków, czym jest rekonstrukcja historyczna i jak ją wykorzystywać, organizacji logistycznej i merytorycznej historycznej imprezy oraz o sposobie efektywnego i efektownego pokazywania takich spotkań.

Jako pierwszy wykład wygłosił Piotr Mazur (GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej ZL NSZ), który opowiadał o tym, jak wykorzystuje się rekonstrukcje historyczną w upamiętnianiu zdarzeń historycznych. Wykład dr. Andrzeja Gładysza (KUL, SRH Wrzesień 39) dotyczył sposobu edukowania i aktywizowania lokalnej społeczności przez historię ożywioną. Pierwszy panel zamknął Piotr Krukowski (Muzeum Lubelskie w Lublinie), opowiadając o naukowej wartości incenizacji historycznych.

Druga część spotkania rozpoczął ostatni panelista z części pierwszej. Przedstawiciel Muzeum Lubelskiego z perspektywy praktyka punkt po punkcie wyjaśniał, jak wygląda logistyczna płaszczyzna organizowania rekonsturkcji historycznej. Grzegorz Antoszek (historia.org.pl – polski portal historyczny) zajął się problematyką pozyskiwania sponsorów i kontaktami z instytucjami w celu organizacji wydarzenia historycznego.

W trzecim panelu jako pierwszy głos zabrał Przemysław Bednarczyk, reżyser i rekonstruktor, który pokazywał, jak inscenizację historyczną można wykorzystać w filmie dokumentalnym. Następnie wystąpił Wojciech Drewniak i Tomasz Okoń ze znego kanału na YouTube Historia Bez Cenzury. Popularyzatorzy historii opowiadali o współpracy z rekonstruktorami i wykorzystaniu ich działalności w swoim programie. Fotograf Jarosław Czerniak wyjaśniał zebranym, jak zrobić dobre zdjęcia z inscenizacji historycznej.

Warto również wspomnieć, że samo szkolenie nie było tylko jednostronnym wykładem zaproszonych gości. Uczestnicy żywo dyskutowali w czasie spotkania, jak i podczas przerw, co świadczy o tym, że ponad 6 godzin szkolenia nie było wystarczające, by wymienić się wszystkimi doświadczeniami. Podczas wydarzenia spotkali się ze sobą rekonstruktorzy, popularyzatorzy historii, fotografowie, pedagodzy, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, członkowie stowarzyszeń i organizacji zajmujących się popularyzacją nauki o dziejach. Poznali różne perspektywy patrzenia na organizację imprezy historycznej i wyjaśnili wiele kwestii oraz nieporozumień, które naturalnie występują, a o których nie zawsze jest czas porozmawiać. Miejmy nadzieję, że nasze szkolenie, zorganizowane przez Nadię Solę-Sałamachę (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie) i Pawła Chojnę (Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie) nie tylko przyczyniło się do podwyższenia kwalifikacji uczestników, ale również zapobiegło wielu problemom występującym podczas organizacji inscenizacji historycznych.

do góry