Nawigacja

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie – 1 marca 2018

1 marca w Lublinie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca o godz. 9 w mroźny poranek w Lublinie rozpoczęły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwszym punktem programu było zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy Bramie Zamkowej oraz pod Pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym w Lublinie. Towarzyszył temu ceremoniał wojskowy z Apelem Pamięci. Głos zabrał również wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz przy ul. Unickiej w Lublinie, gdzie oddano hołd pomordowanym Żołnierzom Wyklętym pod Pomnikiem Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954. Tam dyrektor lubelskiego IPN Marcin Krzysztofik wraz z wojewodą lubelskim zapalili znicze na grobie ppor. Antoniego Kopaczewskiego ps. Lew i jego podkomendnych.

Kwiaty złożono również pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy Parafii pw. Michała Archanioła w Lublinie, monumentem Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Po mszy św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie odbyła się konferencja historyczna w znajdującym się obok Domu Akcji Katolickiej. Podczas niej głos zabrał dyrektor IPN oddział w Lublinie. Natomiast Artur Piekarz z naszego oddziału wygłosił prelekcję na temat Żołnierzy Wyklętych. W czasie spotkania wręczono również medale Pro Patria, zaprezentowane serię monet „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” wydanych przez Narodowy Bank Polski. Uczestnicy wydarzenia mogli również zapoznać się z wystawą „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna >>Inka<< 1928-1946” przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Gdańsku.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez: wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, prezydenta miasta Lublina Krzysztofa Żuka, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcina Krzysztofika, dyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilonę Skibińską-Fabrowską i lubelskiego kuratora oświaty Teresę Misiuk.

***

26 lutego 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie. Uczestniczył w niej dyrektor lubelskiego IPN Marcin Krzysztofik, wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek, a także Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Waldemar Podsiadły. Wojewoda lubelski zaakcentował jak bardzo ważny w ostanich latach stał się dla Polaków 1 marca i zaapelował do uczestników wydarzeń związanych z tym dniem o nieuleganie ewentualnym prowokacjom. Następnie głos zabrał dyrektor oddziału IPN w Lublinie.

- Jako Instytut Pamięci Narodowej cieszymy się, że obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  przeobraziły się w dni pamięci  Żołnierzy Wyklętych. To nie jest już tylko 1 marca, ale okres miesiąca, a nawet  dłużej. Cieszę się, że poza nami i wojewodą lubelskim w te obchody włącza się wiele różnych instytucji, stowarzyszeń i organizacji. Nasz udział, jako IPN, to przede wszystkim wkład merytoryczny – myślę, że na wysokim poziomie. Nasze działania wokół dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się już w zeszłym tygodniu. Razem z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie przeprowadziliśmy konkurs recytacji poezji i prozy Żołnierzy Wyklętych. To pokazuje, że upamiętnienia żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego odbywają się na wielu płaszczyznach.

Następnie dyrektor przeszedł już do spraw stricte związanych programem obchodów.

- 1 marca na konferencji, o której wspominał wojewoda, wystąpi jeden z naszych pracownik, Artur Piekarz. 2 marca w naszej siedzibie odbędzie się konferencja popularano-naukowa dot. poszukiwań Żołnierzy Niezłomnych. Lubelski IPN  ma czym się chwalić w tej kwestii. Powiemy też o planach dot. poszukiwań w Lublinie i na terenie Lubelszczyzny – te prace w tym roku nabiorą tempa. Obok tego pojawią się referaty o podziemiu niepodległościowym. 1 marca nasi pracownicy z wystąpieniami pojawia się w różnych miastach Lubelszczyzny.  Jest to  odpowiedź na duże oczekiwania organizacji i stowarzyszeń z regionu - np. Zamość i Radzyń Podlaski. 4 marca będziemy również brali udział  w uroczystościach w Radecznicy - jest to 66. rocznica zamordowania płk. Pilarskiego i kpt. Biziora na Zamku w Lublinie

O reszcie punktów programu opowiedział Waldemar Podsiadły, zobaczyć je można na grafice po prawej stronie.

do góry