Nawigacja

Aktualności

XI edycja konkursu „Rodzinna historia” - zgłoszenia do 28 lutego 2018

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Instytutem Historii UMCS, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” organizuje XI edycję konkursu „Rodzinna historia”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży naszego miasta i regionu najnowszą historią. Polega na przesłaniu do organizatora w terminie określonym w harmonogramie pracy pisemnej (reportaż, wywiad rzeka, lub inna forma literacka) - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne lub prezentacji multimedialnej – szkoły podstawowe. Tematem prac mają być rodzinne historie opisujące prawdziwe zdarzenie z lat 1939 - 1989 r., którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś z rodziny lub znajomych opisującego. Inspiracjądo przygotowania niech będą stare zdjęcia bądź inne pamiątki rodzinne, które łączą się z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi z lat 1939 (od wybuchu II wojny światowej) do wyborów czerwcowych 1989 r.

XI edycję konkursu honorowym patronatem objęli: Poseł na Sejm RP Pan Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS Pan prof. dr hab. Robert Litwiński oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie Pan Marcin Krzysztofik.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI –VII szkół podstawowych, klas II i III  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Lublina i województwa lubelskiego. Prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oceniane będą oddzielnie.

Zgłoszenie się do konkursu polega na przesłaniu do organizatora w terminie do dnia 28 lutego 2018r. formularza zgłoszeniowego i  pracy konkursowej w formie elektronicznej na adres rodzinnahistoria@gmail.com oraz w formie wydruku lub na nośniku elektronicznym (dotyczy prac multimedialnych) na adres: Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin z dopiskiem „Rodzinna historia”. Objętość pracy pisemnej nie powinna przekraczać 8 stron formatu A4 wydrukowanych standardową czcionką 12-punktową przy pojedynczej interlinii. Do pracy można dołączyć dodatkowe materiały w formie fotografii, kopi dokumentów itp. W kategorii szkół podstawowych – prezentacja multimedialna w programie PowerPoint – minimum 8 slajdów. Szczegóły konkursu - patrz regulamin konkursu i kryteria oceniania.

Załączamy formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu, harmonogram i kryteria oceniania prac. Autorom najciekawszych prac sponsorzy konkursu obiecują cenne nagrody. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

do góry