Nawigacja

Aktualności

Zbliża się ostatni etap konkursu „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o niepodległość i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922.

W związku z informacją otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP o odwołaniu naszej wizyty w Belwederze w dniu 7 czerwca, organizatorzy projektu zorganizowali warsztaty edukacyjne dla uczniów w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Uczestnicy finału spoza Warszawy proszeni są o przybycie do Centrum Łowicka – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów (ul. Łowicka 21), gdzie zostaną złożone bagaże, a następnie po obiedzie, który będzie wydawany w godzinach 12.00 – 14.00 w tamtejszej restauracji, uczniowie przejadą pod opieką nauczycieli do Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie (Organizatorzy nie zapewniają transportu!), gdzie odbędą się od godziny 15.00 same warsztaty. Młodzież zostanie podzielona na cztery grupy, a sami opiekunowie będą mieli czas wolny, w trakcie którego będą mogli zwiedzić pobliski park lub obejrzeć inne wystawy na terenie muzeum. Po zakończeniu zajęć i zwiedzania pałacu, każda grupa uda się do miejsca zakwaterowania w Hotelach Metropol (ul. Marszałkowska 99A) lub Gromada (Plac Powstańców Warszawy 2).

Następnego dnia, 8 czerwca prosimy o przybycie z bagażami do Centrum Łowicka – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów (ul. Łowicka 21) na wskazane godziny egzaminów uczniów, według przygotowanego przez organizatorów harmonogramu. Początek etapu ogólnopolskiego konkursu będzie miał miejsce o godzinie 9.00, a równolegle będzie pracować osiem komisji. Zakończenie prac komisji jest planowane ok. godziny 12.20. Punktualnie o godzinie 14.00 w tym samym miejscu odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu i wyłonienie laureatów konkursu. Prawdopodobne zakończenie całości uroczystości nastąpi ok. 15.30.

Przypominamy zasady obowiązujące w trakcie etapu ogólnopolskiego konkursu według regulaminu:

 

  1. [Uczeń lub uczniowie] mając do dyspozycji 10 minut, ustnie prezentuje swoją pracę - uzasadnia wybór tematu, przedstawia pracę, dokonuje analizy i oceny zebranego materiału źródłowego;
  2.  [w trakcie kolejnych 10 minut] odpowiada na pytania dotyczące jego pracy.

            Przedmiotem oceny komisji są wyłącznie ustna prezentacja praca i udzielone przez uczestnika odpowiedzi. Uwaga: Komisja ogólnopolska nie zapoznaje się z  pracami konkursowymi i nie ocenia ich – było to zadaniem komisji wojewódzkiej. Komisja ogólnopolska wyłania w każdej kategorii nie więcej niż pięciu laureatów konkursu, którzy w postępowaniu na etapie ogólnopolskim uzyskali najwyższą liczbę punktów. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.

Komisja ogólnopolska publikuje listę laureatów na stronach internetowych Organizatorów konkursu, nie później niż 22 czerwca b.r.

Każdy uczestnik etapu ogólnopolskiego/finalista otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w ogólnopolskim etapie konkursu.

do góry