Nawigacja

Aktualności

Premiera filmów "List z Tynnego" i "Inny świat" - Lublin, 20 września 2017

Filmy "List z Tynnego" oraz "Inny świat" powstały dzięki połączeniu sił IPN w Lublinie i młodzieży

W siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie odbyły się premiery krótkometrażowych filmów "Listy z Tynnego" oraz "Inny świat". Obrazy powstał w ramach trzydniowych warsztatów plastycznych i animacji "Niezłomni – wielcy i zapomniani…" zorganizowanych w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Pierwsza z produkcji opowiada o ppor. Janie Bołbocie i Korpusie Ochrony Pogranicza. Nastomiast drugi film traktuje o wywózkach Polaków na Wschód.

Premiera obrazów odbyła się podczas wręczenia certyfikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli. W związku z tym z filmami, który powstał dzięki połączeniu sił lubelskiego IPN i młodzieży, mogła zapoznać się Kurator Oświaty w Lublinie Teresa Misiuk i wielu nauczycieli.

***

Prowadzące:
Magdalena Śladecka (koordynator projektu, opieka artystyczna), Małgorzata Kierczuk –Macieszko (opieka artystyczna i montaż).

Uczestnicy:
z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie: Wiktoria Gadomska, Daria Kandzierska, Marcin Lisowski, Gabriela Łukasiewicz, Paulina Siodłowska,Marcelina Trojnar;
z Gimanzjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie: Julia Pardus.

Obsada: Bartosz Czajka, Dominik Śladecki, Adrian Durys, Norbert Kowalczyk

Kostiumy: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” w Krakowie,Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis w Lublinie.

Wnętrza: Schron w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Fotografie i artefakty ze zbiorów: Muzeum Polskich Formacji Granicznych Komenda Główna Straży Granicznej, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Placówka Straży Granicznej w Dołhobrodach, Wirtualnego Muzeum Kresy – Syberiada, Jacka Kozaka, Zbigniewa Nestorowicza, Tomasza Rodziewicza, Mariusza Skorniewskiego, Dariusza Szymanowskiego, Dariusza Śladeckiego.

"List z Tynnego":

producent: Arkadiusz Kobus,
słowa: Dariusz Śladecki, Łukasz Zbożny,
wokal: Anna Sokołek,
muzyka: Mateusz Zastawny,
realizacja dźwięku: Grzegorz Herliczek, GMiK Studio, Lublin.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie dziękuje:
Panu Dariuszowi Śladeckiemu – prezesowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Lublinie,
Panu Tomaszowi Rodziewiczowi – prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie,
Panu Dariuszowi Szymanowskiemu – prezesowi Fundacji „Honor, Ojczyzna im. Majora Władysława Raginisa oraz Stowarzyszenia „Wizna 1939”,
Panu Krzysztofowi Dąbkowi – dyrektorowi Zespołu Szkól Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie,
Panu Tomaszowi Szabłowskiemu – dyrektorowi Gimnazjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie,
Panu Arkadiuszowi Domincowi – prezesowi Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „73 Pułku Piechoty” w Katowicach,
Panu Jackowi Andrzejczakowi – prezesowi Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” w Krakowie,
Komendzie Głównej Straży Granicznej. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie,
Ppłk SG Jackowi Kozakowi – Komendantowi Placówki SG w Lubyczy Królewskiej,
Chor. szt. SG Mariuszowi Skorniewskiemu – PSG w Dołhobyczowie,
Panu Bartoszowi Czajce – prezesowi Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis w Lublinie,
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II w Lublinie,
Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie.

do góry