Nawigacja

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy na uroczyste obchody przez cały tydzień

  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie
  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie
  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie
  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie
  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie
  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie
  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie
  • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci w Lublinie Dariusz Magier, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk zapraszają na uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Program

27 lutego 2017 r.

Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

9.00 - Oficjalne otwarcie: Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek oraz Dyrektor lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - dr hab. Dariusz Magier.

Pokaz filmu „Zapora” w reż. Konrada Starczewskiego. Komentarz historyczny – dr Justyna Dudek.

11.00 - „Żołnierze Niezłomni... oczami młodych” – otwarcie wystawy prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

13.00 - Pokaz filmu „Inka”. Są sprawy ważniejsze niż śmierć w reż. Jacka Frankowskiego. Komentarz historyczny – Nadia Sola-Sałamacha

 

28 lutego 2017 r.

Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Okolicznościowa sesja historyczna dla młodzieży : Polskie Podziemie Niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944–1956.

10.00 - Otwarcie i powitanie gości: dr hab. Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski.

10.20 - dr Sławomir Poleszak – Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944–1956.

10.40 - dr Rafał Drabik – Działalność oddziału NSZ Stefana Brzuszka „Boruta”.

11.00 - dr Justyna Dudek – Kobiety Niezłomne Lubelszczyzny.

11.20 - dr hab. Tomasz Panfil - Andrzej Czaykowski "Garda". Zamordowany bohater.

11.40 - Prezentacja i wręczenie monet Narodowego Banku Polskiego „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni.” Inauguracja serii.

12.00 - Quiz dotyczący Żołnierzy Wyklętych.

12.20 - Wręczenie nagród laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. Finał Etapu Regionalnego. Organizator Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Zakończenie sesji.

W trakcie uroczystości będzie możliwość obejrzenia wystawy „Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN.

 

 Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

10.00 - Gra miejska - Za służbę Bogui i Polsce

18.00 - Koncert poezji śpiewanej Obrazy czasu w wykonaniu Huberta Bojarskiego

 

1 marca 2017 r.

9.00 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej.
9.30 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym w Lublinie.
10.00 - Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych” w kościele pw. Michała Archanioła ul. Fabryczna 19 w Lublinie.
11.00 - Uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii pw. Michała Archanioła ul. Fabryczna 19 w Lublinie. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 

Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

9.00 - Warsztaty plastyczne oraz warsztaty animacji poklatkowej Niezłomni - wielcy i zapomniani... Zapisy: tel. 81-53-63-461

 

2 marca 2017 r.


Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

10.00 - Spotkanie ppłk. Mariana Pawełczaka „Morwy” z młodzieżą.
12.00 - Praca, praca i walka – to nasz obowiązek – historia życia płk. Mariana Gołębiewskiego, żołnierza niezłomnego. Spotkanie promocyjne książki dr Justyny Dudek.
18.00 - Pamięci Żołnierzy Niezłomnych... Recital Witka Szaconia. Prowadzenie i komentarz historyczny – dr hab. Marcin Kruszyński.

 

3 marca 2017 r.


Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

9.00 - Warsztaty plastyczne oraz warsztaty animacji poklatkowej Niezłomni - wielcy i zapomniani... Zapisy: tel. 81-53-63-461

Konferencja poświęcona Żołnierzom Wyklętym.

Program:
17.00 - Otwarcie i powitanie gości: dr hab. Dariusz Magier Dyrektor IPN.
17.10 - Dr Daniel Piekaruś, Śmierć i zapomnienie –losy członków podziemia niepodległościowego na przykładzie Mieczysława Bodka „Biegłego” i Stanisława Grudzińskiego vel Nowaka „Stacha”.
17.30 - Marcin Krzysztofik, Poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy niezłomnych na Lubelszczyźnie.
18.10 - Artur Piekarz, Bohaterowie „Lubelskiej Łączki”.

 

Imprezy towaryszące:

 

18–19 lutego 2017 r.
8.30 – VI Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Żołnierzy Wyklętych. Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Snajpier” ul. Gospodarcza 27 w Lublinie. Organizator Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Klub Strzelecki „Snajper”.

27 lutego 2017 r .
• Wokół losów Żołnierzy Wyklętych. Quiz na facebooku IPN Oddział w Lublinie.
• Ogłoszenie konkursu fotograficznego Niezłomni, Niepokorni... Pamiętamy. Facebook IPN Oddział w Lublinie.
• Wystawa Kobiety niezłomne – ul. Staszica 22 (IPN Oddział w Lublinie).
• Prezentacja wystawy Zaplute karły reakcji... Polskie podziemie niepodlegościowe 1944–1956 (IPN Oddział w Lublinie) w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
 

1 marca 2017 r.
10.00 – Otwarcie wystawy: Broń Niezłomnych. Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Piotr Krukowski
od 11.00 – Przejście z przewodnikami po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych (ul. Zamkowa 9). Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, IPN Oddział w Lublinie, Oddział Miejskie PTTK w Lublinie. Informacja: tel. 730 363 355. Muzeum Lubelskie w Lublinie. Informacja: tel. 730 363 355.
 

3 marca 2017 r.
12.00 – Wykład dr Justyna Dudek – Polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej. Wybrane zagadniania (IPN Oddział w Lublinie) w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
7 marca 2017 r .
11.00 – Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora i jego podkomendnych. Kościół Garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, Aleje Racławickie 20. Po mszy świętej złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na symbolicznej mogile mjr. „Zapory” na cmentarzu przy ul. Lipowej oraz przy pomniku przed budynkiem Gimnazjum nr 9 w Lublinie, ul. Lipowej 25.
 

10 kwietnia 2017 r.
11.00 – Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni. Trybunał Koronny (ul. Rynek 1). Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

 

Partnerzy:

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Zarząd Główny
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski
Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939–1989
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Oddział w Lublinie
Fundacja Niepodległości
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Oddział Miejski PTTK
Parafia pw. Św. Michała Archanioła
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
SRH Wrzesień 1939
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie

 

 

 

 

do góry