Nawigacja

Aktualności

"Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński

Właśnie ukazała się publikacja wydana przez lubelski oddział IPN pod redakcją dr. Tomasza Osińskiego pt. "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956).

W społecznej i gospodarczej historii Polski lata 1944-1956 wyróż­niały się wyjątkową dynamiką zmian. Brzemienne w skutki okaza­ły się szczególnie przekształcenia własnościowe. Wiele z nich było widocznych niemal natychmiast, inne uświadamiano sobie dopie­ro z czasem, a część odczuwamy również współcześnie. Stosunek reżimu komunistycznego do własności prywatnej dobrze ilustruje fakt, iż w bardzo pojemnym katalogu wrogów nowej władzy ważne miejsca zajmowali: „kapitaliści”, „obszarnicy”, „kułacy” „prywacia­rze”. Niniejszy tom studiów przedstawia głosy wielu uznanych ba­daczy w dyskusji nad przebiegiem, metodami wdrażania, skutkami społecznymi, zakresem inspiracji zewnętrznej oraz reakcją społecz­ną na przebudowę Polski w latach 1944–1956.

Publikacja jest do kupienia w punkcie sprzedaży książek, siedziba IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2, pon.-pt., godz. 8-16, szczegóły: dr Mariusz Sawa, tel. 81 53 63 480, e-mail: mariusz.sawa@ipn.gov.pl

do góry