Nawigacja

Aktualności

Dr Mariusz Zajączkowski laureatem Nagrody im. Profesora Tomasza Strzembosza

12 września 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już ósmej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944, Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej O/Lublin i Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin - Warszawa 2015, której autorem jest dr Mariusz Zajączkowski. Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autora we wrześniu 2013 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Promotorem w przewodzie był dr hab. Grzegorz Motyka, profesor ISP PAN. W 2015 r. wyróżniona książka nominowana była do Nagrody im. Oskara Haleckiego w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku w ramach VIII edycji konkursu "Książka Historyczna Roku".

Dr Mariusz Zajączkowski jest historykiem i politologiem. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN (Zakład Dziejów Ziem Wschodnich) oraz w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Oddziału IPN w Lublinie. Zajmuje się dziejami stosunków polsko-ukraińskich i działalności ukraińskiego podziemia na byłych i obecnych ziemiach Polski w okresie II wojny światowej i we wczesnych latach powojennych. Współredaktor tomu studiów pt. "Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej 'Kultury' " (Warszawa-Lublin-Szczecin 2014) i współautor Teki Edukacyjnej IPN pt. "Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947 (Lublin 2002)". W 2013 r. był współtwórcą wystawy IPN: "Polacy - Ukraińcy 1943–1945. "Antypolska akcja" OUN i UPA Bandery. Rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich". Dotychczas publikował w pracach zbiorowych oraz na łamach pisma IPN "Pamięć i Sprawiedliwość" (nr 1/2006). Jest członkiem powstałego w 2015 r. Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego z inicjatywy IPN oraz Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

do góry