Nawigacja

Aktualności

Promocja wydawnictw: Dokumenty zbrodni wołyńskiej oraz albumu Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego autorstwa E. Gigilewicza i L. Popka - Lublin, 21 listopada 2023

21 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przy ul. Wodopojnej 2 odbyła się lubelska promocja dwóch książek: Dokumenty zbrodni wołyńskiej (t. 1) oraz Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego. Publikacje te ukazały się w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą zbrodni wołyńskiej.

Podczas spotkania miała miejsce dyskusja z edytorami źródeł wołyńskich.

Dr hab. prof. UR Tadeusz Zych, dyrektor Muzeum – Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, przybliżył okoliczności odnalezienia archiwum Urszuli Szumskiej oraz krótko zaprezentował jego zawartość. Dr Leon Popek (zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN) wskazał na znaczenie wydanych dokumentów dla badań nad rzezią wołyńską. Dr hab. Edward Gigilewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski) ukazał trudności, jakie pojawiły się w trakcie prac nad zachowanymi archiwaliami U. Szumskiej.
W dalszej kolejności dyskusja dotyczyła albumu Kościoły i kaplice na Wołyniu… Głos zabrała potomkini Włodzimierza Sławosza Dębskiego –wnuczka Ulesława Lübek. 

Z kolei autorzy albumu – dr Leon Popek oraz dr hab. Edward Gigilewicz – wskazali na konieczność zachowania pamięci o kościołach i kaplicach przedwojennej diecezji łuckiej, utrwalonych w twórczości Włodzimierza Sławosza Dębskiego.

 

 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin

 

Następnie do zebranych przemówił dr Robert Derewenda, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie.

Po dyskusji nastąpiła projekcja filmu z porządkowania cmentarzy ofiar ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Spotkanie zakończyło wręczenie nagród osobom zaangażowanym w porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

 

 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
 • Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin
  Promocja wydawnictw IPN - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. Katarzyna Muszyńska/IPN Lublin


Promocję poprzedziło otwarcie wystawy: Polskie ośrodki samoobrony na Wołyniu 1943–1944 na Placu Kochanowskiego (przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej) w Lublinie, którego dokonał dr Leon Popek.

 

 

 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin

 

 

 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Otwarcie wystawy „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego” - Lublin, 21 listopada 2023. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin

 

do góry