Nawigacja

Aktualności

Wykonanie pomnika na grobie uczestnika Powstania Styczniowego ppor. T. J. Ulewskiego – Lublin 2023 r.

Zakończyły się prace związane z wykonaniem pomnika na grobie zlokalizowanym na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie (sek. 21B, rząd XIV nr 23), w którym spoczywa ppor. Teofil Józef Ulewski, uczestnik  Powstania Styczniowego.

Prace zostały sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

 

ppor. Teofil Józef Ulewski - ur. w Kęble k. Wąwolnicy, s. Wojciecha i Leokadii z Bielankiewiczów. W sierpniu i wrześniu 1863 r. walczył w powstaniu w szeregach Cieszkowskiego-Ćwieka.  Uczestniczył w bitwach pod Depułtyczami, Kowalą-Stępociną (kieleckie), Górą Puławską, Panasówką i Batorzem. Po powstaniu został agronomem. Żonaty z Florentyną Słotwińską. Zmarł 18 stycznia 1927 r. w Lublinie.

 

W 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek rodziny weterana, grób T. J. Ulewskiego został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 5549).

  • Grób po remoncie. Fot. S. Kostyra/IPN Lublin
    Grób po remoncie. Fot. S. Kostyra/IPN Lublin
  • Grób przed remontem. Fot. S. Kostyra/IPN Lublin
    Grób przed remontem. Fot. S. Kostyra/IPN Lublin

Oprac. na podstawie:

  1. Groby uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina, oprac. Z. Bieleń, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Lublina, Lublin 1985, s. 39.
  2. Oficerowie - weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., w: Rocznik oficerski 1923 r., s. 59, poz. 1721.
  3. Oficerowie - weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., w: Rocznik oficerski 1924 r., s. 106, poz. 1564.

 

do góry