Nawigacja

Aktualności

Poszukiwani pokrzywdzeni i świadkowie zbrodni nazistowskiej popełnionej w Łucku w marcu 1942 r.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie poszukuje pokrzywdzonych i świadków zbrodni nazistowskiej popełnionej w Łucku w marcu 1942 r.

Podstawę wszczęcia postępowania karnego stanowiły akta Sądu Grodzkiego w Chorzowie o uznanie za zmarłego Czesława Antoniego Siekierzyńskiego, syna Antoniego i Wandy z domu Domcher, urodzonego w dniu 15 kwietnia 1913 r. we wsi Nowa-Malina. Z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania Sądu Grodzkiego w Chorzowie wynikało, że Czesław Antoni Siekierzyński został aresztowany w Łucku w dniu 2 lutego 1942 r. przez żandarmerię niemiecką pod zarzutem przynależności do tajnej polskiej organizacji. W tym samym czasie aresztowano również brata Czesława, prawdopodobnie o imieniu Zbigniew, oraz około 20 innych Polaków. Prawdopodobnie w dniu 7 marca 1942 r. na polach pod Łuckiem Czesław Antoni Siekierzyński został rozstrzelany przez Niemców razem z innymi zakładnikami (w sumie 22 osoby). Egzekucja odbiła się dużym echem wśród mieszkańców Łucka, między innymi nazwisko Siekierzyńskiego widniało na obwieszczenia o planowanym straceniu zakładników. W oparciu o akta Sądu Grodzkiego w Bytomiu w sprawie stwierdzenia zgonu Cezarego Falkowskiego i jego synów ustalono, że tego samego dnia, być może w tej samej egzekucji, niemiecki okupant pozbawił życia Cezarego Falkowskiego, urodzonego w dniu 27 sierpnia 1881 r. w Łucku, oraz jego synów, Mieczysława, urodzonego w dniu 21 lutego 1917 r. w Łucku, i Juliana, urodzonego w dniu 09 stycznia 1923 r. w Łucku, którzy również mieli należeć do tajnej polskiej organizacji.

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar oraz osoby posiadające jakiekolwiek informacje dotyczące zbrodni proszeni są o kontakt z tutejszą Komisją.

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
20-086 Lublin, ul. Wodopojna 2,

tel. 81 534 59 11, fax 81 532 16 43, e-mail: komisja.lublin@ipn.gov.pl

 

Naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Lublinie

prokurator

do góry