Nawigacja

Aktualności

Wykonanie remontu nagrobka na grobie uczestnika powstania styczniowego Jana Penksyka – Janowiec nad Wisłą, 14 listopada 2022 r.

  • Nagrobek uczestnika powstania styczniowego Jana Penksyka. Fot. S. Kostyra/IPN Lublin
    Nagrobek uczestnika powstania styczniowego Jana Penksyka. Fot. S. Kostyra/IPN Lublin

Zakończyły się prace związane z wykonaniem renowacji upamiętnienia na grobie, w którym spoczywa uczestnik powstania styczniowego Jan Penksyk zm. w 1911 r.

Obiekt znajduje się na cmentarzu rzymskokatolickim w Janowcu nad Wisłą (pow. puławski, woj. lubelskie).

 

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

W 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, grób Jana Penksyka został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny – 4348).

do góry