Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”

14 września 2022 r. w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbyła się konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”. Konferencję przygotowało lubelskie Biuro Badań Historycznych IPN, a okazję do naukowej refleksji nad związkami Prymasa Wyszyńskiego z Lublinem i diecezją lubelską stanowiła pierwsza rocznica beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Otwarcia konferencji dokonał dr Robert Derewenda (Dyrektor IPN Oddział w Lublinie). W pierwszej sesji, prowadzonej przez dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL, uczestnicy wydarzenia wysłuchali trzech referatów: prof. dr. hab. Mieczysława Ryby (KUL i członek Kolegium IPN): Prymas Wyszyński wobec dziedzictwa narodu polskiego, dr. hab. Rafała Łatki (IPN): Lublin w życiu i działalności Stefana Wyszyńskiego, dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego (Rektora Akademii Zamojskiej): Uniwersytet katolicki i jego rola w kulturze w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”


Drugą sesję poprowadził dr hab. Rafał Łatka (IPN), a otworzył ją odczyt ks. dr. hab. Dominika Zamiatały (prof. UKSW): Stefan Wyszyński jako ordynariusz lubelski. Następnie swój referat przedstawił bp dr hab. Mariusz Leszczyński: Wizytacje kanoniczne biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach Zamojszczyzny w latach 1946–1948. W tej sesji udział wziął także ks. dr hab. Leszek Adamowicz (prof. KUL) z odczytem: Wizytacje parafii przeprowadzone przez bp. Wyszyńskiego na terenach obecnej archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej w latach 1946-1948.

 

 

 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
 • Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”
  Konferencja naukowa „Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska”


Trzecią i ostatnią sesję poprowadził prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW). Pierwsze wystąpienie miała dr Elżbieta Wójcik (IPN) z referatem: Inwigilacja bp. Wyszyńskiego przez aparat bezpieczeństwa. Następny odczyt pt.: Prymas Wyszyński wobec inicjatyw duszpasterskich ks. Franciszka Blachnickiego został wygłoszony przez dr. Roberta Derewendę (Dyrektor IPN Oddział w Lublinie). Sesję zakończył dr Edward Gigilewicz (IPN) z przedłożeniem: Prymas Wyszyński a Encyklopedia katolicka.

 


Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja, a następnie prelegenci oraz goście uczestniczyli w obiedzie.
Wśród zaproszonych gości byli: Bartłomiej Bałaban (członek Zarządu Województwa Lubelskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Jarosława Stawiarskiego), ks. prof. Tomasz Moskal (Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych  KUL), prof. Irena Wodzianowska (kierownik Ośrodka Badań nad Dziejami KUL), a także Marcin Sułek (Dyrektor Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”) oraz Karolina Niewiadomska (przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Anthill).

 

do góry