Nawigacja

Aktualności

Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Grabowiec, 31 maja 2022


Zakończyły się prace związane z remontem upamiętnienia na grobie uczestnika powstania styczniowego Bolesława Kaczanowskiego, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

W 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, grób Bolesława Kaczanowskiego został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 630).

  • Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Grabowiec, 31 maja 2022
    Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Grabowiec, 31 maja 2022
  • Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Grabowiec, 31 maja 2022
    Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Grabowiec, 31 maja 2022
do góry