Nawigacja

Aktualności

Renowacja pomnika na grobie weterana Powstania Styczniowego – Lublin, 7 października 2021

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie uczestnika powstania 1863 r. Jana Królikowskiego, zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie (P2KK-A-4). W ramach prowadzonych prac został oczyszczony krzyż i odnowione inskrypcje, a także usunięto część poziomą upamiętnienia i wykonano w jej miejsce nową betonową płytę.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

  • Zdjęcie upamiętnienia przed renowacją (z lewej) i po (z prawej). Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin
    Zdjęcie upamiętnienia przed renowacją (z lewej) i po (z prawej). Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin

 


por. Jan Królikowski - ur. 1843 r. w Bełżycach. W powstaniu styczniowym walczył w oddziale płk. Wierzbickiego, w 1. plutonie kosynierów. Brał udział w bitwach pod Chruśliną i Grabówką. Zmarł 18 kwietnia 1920 r. w Lublinie.

W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grób ww. został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 74).

Biogram oprac. Sylwia Kostyra na podstawie: Zdzisław Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Lublina, Lublin 1985, s. 45.

do góry