Nawigacja

Aktualności

Zmarł Andrzej Tomasz Filipek – pracownik Oddziału IPN w Lublinie

  • Zdjęcie śp. Andrzeja Tomasza Filipka.
    Zdjęcie śp. Andrzeja Tomasza Filipka.

Z głębokim żalem informujemy, że 8 grudnia  2020 r. zmarł nasz kolega Andrzej Tomasz Filipek – pracownik Oddziału IPN w Lublinie.


Pogrzeb odbył się 15 grudnia na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.


Śp. Andrzej Tomasz Filipek pracował w Instytucie Pamięci Narodowej od 1 listopada 2000 r. Początkowo w Sekretariacie Prezesa IPN,  a od lutego 2001 r. w pionie archiwalnym Oddziału IPN w Lublinie.Jego bogate doświadczenie, wiedza i umiejętności zaowocowały ogromnym wkładem w przygotowanie i opracowanie wydawnictw powstających w naszym Oddziale i jego radomskiej Delegaturze. Jedną z takich publikacji były Trzy pamiętniki Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, gdzie był również autorem wstępu i redakcji naukowej. Ponadto Pan Andrzej Tomasz Filipek tworzył jako współredaktor wydanie drukiem Ksiąg Więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954.

W bieżącym roku został odznaczony Złotym Medalem za długoletnią służbę. Nie zdążył odebrać tego odznaczenia...


Śp. Andrzej Tomasz Filipek był powszechnie lubiany, koleżeński i pogodny, a przede wszystkim obdarzony błyskotliwym poczuciem humoru, dzięki któremu wielokrotnie łagodził emocje innych. Zapamiętamy Go także jako kolegę zawsze gotowego służyć pomocą i dzielić się z innymi swoim ogromnym doświadczeniem zawodowym.


Prosimy o modlitwę w intencji duszy śp. Andrzeja Tomasza Filipka.

do góry