Nawigacja

Aktualności

Konferencja o gen. Smorawińskim i Dowództwie Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie – [WIDEO] 10 grudnia 2020

  • Plakat promujący konferencję o gen. Smorawińskim i Dowództwu Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie
    Plakat promujący konferencję o gen. Smorawińskim i Dowództwu Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie

Celem konferencji jest przywrócenie i utrwalanie należnej pamięci i miejsca w historii jego dowódcom, żołnierzom i pracownikom. W szczególności ostatniemu dowódcy, generałowi Mieczysławowi Makaremu Smorawińskiemu, który od 20 października 2020 roku jest patronem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

Wydarzenie będzie to podróż w przeszłość przypominającą tradycje dzisiejszego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Dalsze losy instytucji i ludzi ją tworzących będą opowiedziane podczas kolejnych konferencji organizowanych przy okazji święta terenowych organów administracji wojskowej (TOAW), przypadającego na dzień 27 października.

 

 


Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II, funkcjonujące w latach 1921-1939, miało swoją siedzibę w Lublinie przy Placu Litewskim w budynkach znanych jako Pałac Gubernialny  i Pałac Radziwiłłów, a dowódcami Okręgu Korpusu byli znani generałowie: Jan Romer, Władysław Jung, Stanisław Taczak, Jan Dobrodzicki i Mieczysław Smorawiński.

Generał Mieczysław Makary Smorawiński jest postacią niezwykłą i tragiczną, przez lata komunizmu zakazaną, przemilczaną i pomijaną we wszelkich opracowaniach. Próżno było szukać informacji o generale w encyklopediach, leksykonach czy opracowaniach historycznych, a było to związane z mordem katyńskim wykonanym, na polskich oficerach, przez NKWD na zlecenie najwyższych władz sowieckich.

Generał Smorawiński zasłużył na należne miejsce w historii Wojska Polskiego, Lublina i Lubelszczyzny, z którą związany był nie tylko w okresie dowodzenia Lubelskim Okręgiem Korpusu, ale również wcześniej np. 1920 roku, kiedy przyszło mu w rejonie Hrubieszowa mierzyć się z kozakami Budionnego.

Na tablicy poświęconej Generałowi, ufundowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, umieszczonej na budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Lublinie widnieje napis:

CZŁONKOWI DRUŻYN STRZELECKICH ŻOŁNIERZOWI LEGIONÓW POLSKICH I POLSKIEJ SIŁY ZBROJNEJ  (1914-1918) JEDNEMU ZE WSPÓŁTWÓRCÓW ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO UCZESTNIKOWI WOJEN Z UKRAIŃCAMI I BOLSZEWICKĄ ROSJĄ (1919-1920) DOWÓDCY PIECHOTY 2. DYWIZJI PIECHOTY LEGIONÓW (1921-1927) ORAZ DOWÓDCY 6. DYWIZJI PIECHOTY (1927-1934) DOWÓDCY OKRĘGU KORPUSU NR II W LUBLINIE (1934-1939) ZAMORDOWANEMU PRZEZ SOWIETÓW W KATYNIU

Organizatorzy wydarzenia:

  • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego
  • w Lublinie;
  • Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
  • Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie;
  • Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie.  

 

do góry