Nawigacja

Aktualności

Przygotowania materiałów do etiud filmowych o wojnie polsko-bolszewickiej – Różanka, 4–5 lipca 2020

W dniach 4-5 lipca 2020 r., w nadbużańskiej Różance (pow. Włodawa), pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie przygotowywali materiały do etiud filmowych poświęconych wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz działaniom wojennym w 1939 r. Materiał filmowy realizowano na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu pałacowo – parkowo – folwarcznego dawnych dóbr Zamoyskich, przy udziale grup rekonstrukcji historycznej, odtwarzających formacje wojskowe biorące udział w zmaganiach wojennych 1920 i 1939 r.

            Nasze działania udało się zrealizować dzięki pomocy wielu osób oraz instytucji. Za nieocenione wsparcie składamy serdeczne podziękowania:

 • Wójtowi Gminy Włodawa Panu Dariuszowi Semeniukowi oraz Sekretarz Gminy Pani Marcie Wawryszuk
 • Sołtysowi Różanki Pani Teresie Pawluk
 • Proboszczowi parafii pw. Św. Augustyna w Różance Księdzu Adamowi Danilukowi
 • Pani Grażynie Gliwce oraz Panu Jackowi Romanowskiemu
 • Pani Marcie Misztal, właścicielce pałacu w Różance
 • Środowisku Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
 • Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”
 • Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu w Radzyniu Podlaskim w barwach 25. Pułku Ułanów
 • Związkowi Kozaków w Polsce
 • Tomaszowskiemu Szwadronowi im. 1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza
 • Teatrowi z Nasutowa, działającemu w ramach Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Różance
 • Kołu Gospodyń Wiejskich w Różance

Barwą i bronią wsparli nas odtwórcy ról żołnierzy z epoki:

 • Mirosław Antoszak
 • Hubert Antoszak
 • Piotr Barszcz
 • Michał Bonat
 • Artur Boruczenko
 • Piotr  Haniecki
 • Antoni Czoboda
 • Dominik Dąbrowski
 • Mikołaj Dąbrowski
 • Ryszard Fajks
 • Wojciech Gagala
 • Grażyna Gliwka
 • Andrzej Gładysz
 • Tomasz Jakubiński
 • Kamil Kubaczyński
 • Marcin Masny
 • Andrzej Mazurek
 • Robert Milczarek
 • Zbigniew Piech
 • Janusz Raczkiewicz
 • Aleksander Rechul
 • Jacek Romanek
 • Jacek Romanowski
 • Erwin Rybaczuk
 • Mariusz Stefański
 • Tomasz Szajewski
 • Piotr Tomczuk
 • Dariusz Tomczuk
 • Wiesław Trześniowski
 • Marek Wasilenko
 • Bartosz Wereszczyński
 • Mariusz Wójtowicz
 • Ryszard Żurawski

Logistyka:

 • Dorian Bójko
 • Filip Fajks
 • Krzysztof Głażewski

Fotografowie:

 • Jarosław Czerniak
 • Radosław Szelech
 • Adam Szwałek

Obsługa drona:

Michał Szwałek

 • Mikołaj Szwałek
do góry