Nawigacja

Aktualności

Komunikat ws. stosowania przez funkcjonariuszy komunistycznych represji wobec osób prezentujących odmienne poglądy polityczne w b. woj. lubelskim i części warszawskiego

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Lublinie prowadzi śledztwo o sygn. S 98.2007.Zk w sprawie naruszenia prawa międzynarodowego, stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości, a zarazem zbrodnię komunistyczną, polegającą na stosowaniu przez funkcjonariuszy komunistycznych, w tym Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - NKWD  i Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego represji wobec osób prezentujących odmienne poglądy polityczne przez bezprawne pozbawienie wolności od lipca 1944 r. w b. województwie lubelskim i części byłego województwa warszawskiego, tj. aktualnych powiatach: mińskim, węgrowskim, sokołowskim i garwolińskim  około 7000 osób narodowości polskiej, podejrzewanych o przynależność do oddziałów niepodległościowych - w tym do Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych oraz do administracji cywilnej Delegatury Rządu na Kraj, pozbawienie ich prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu oraz prawa do obrony, a następnie umieszczenie w obozach na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie stworzono im ciężkie warunki bytowe mające na celu biologiczne wyniszczenie osadzonych w obozach osób poprzez niedożywienie, zmuszanie do pracy ponad siły, ograniczanie snu, pozbawienie należytej opieki lekarskiej, niezapewnienie należytych warunków higieny, niezapewnienie odpowiedniej odzieży, niewspółmierny system kar, w skutek czego część osadzonych tam osób zmarła.

Pozbawieni wolności Polacy mieli formalnie status internowanych i kierowani byli do ZSRR, głównie do obozów NKWD mających siedziby w miejscowościach: Ostaszków, Riazań, Borowicze, Stalinogorsk, Kizieł i Sośwa.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni komunistycznych będących przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności  represjonowani lub członkowie ich rodzin, którzy do chwili obecnej nie zostali przesłuchani – proszeni są o kontakt listowy bądź telefoniczny na wskazany adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel.: 48 36 82 403, 48 36 82 407.

Autor komunikatu: Jacek Nowakowski, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN Oddział w Lublinie.

 

                                                                     

do góry