Nawigacja

Wystawy

Wystawy zrealizowane
 • Polska Armia Stalina
 • Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1944–1956 i ich społeczne skutki
 • Polacy – Ukraińcy 1943–1945: „antypolska akcja" OUN i UPA Bandery / rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich
 • Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”
 • Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950
 • Wasza Solidarność – nasza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego
 • Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w „Polsce Ludowej" (1945–1990)
 • Czerwiec 1976. Zaczęło się w „Walterze”
 • Ta ostatnia dekada... Radom i region radomski w latach 80. XX wieku
 • Zaczęło się w Lipcu. «Solidarność» w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980–1989
 • Zbrodnia Katyńska
 • "Teatr jest miejscem, gdzie najtrudniej kłamać”. Teatr niezależny w Lublinie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
 • „Bądźcie bez litości”. Polityka okupacyjna władz niemieckich wobec ludności polskiej w dystrykcie radomskim
 • A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu '39
 • „W godzinie próby…”
 • Twarze radomskiej bezpieki
 • Chłopi `78”
 • „... ksiądz musi zaprzestać”. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza
 •  „Zaplute karły reakcji" – polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956
 • Polacy – Ukraińcy 1939–1947
 • Kobiety niezłomne
 • Józef Piłsudski w Lublinie
 • Gen. Józef Haller 1873-1960
 • 586 dni stanu wojennego
 • Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna "Inka" 1928-1946
do góry