Nawigacja

Edukacja – Lublin

Konferencje edukacyjne

Ogólnopolska konferencja edukacyjna: „Militarne aspekty I i II wojny światowej w edukacji historycznej. Rola placówek muzealnych”

 

Konferencja planowana jest na koniec czerwca 2016 r. Odbędzie się w Zamościu i skierowana jest do nauczycieli historii oraz historii i społeczeń­stwa ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. W jej trakcie uczestni­cy będą mogli wysłuchać wystąpień uznanych badaczy tej części historii najnowszej oraz wziąć udział w wielu warsztatach prezentujących modele pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej. Integralnym elementem konferencji będą zajęcia w oparciu o nowoczesną ekspozycję Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu oraz objazd stu­dyjny związany z walkami w czasie I i II wojny światowej na Zamojszczyźnie.

Szczegółowe informacje (termin i program konferencji) zostaną zamiesz­czone na stronie internetowej i facebooku OBEP IPN w Lublinie w styczniu 2016 r.

Kontakt: Agnieszka Jaczyńska, tel. 81 53 63 463, e-mail: agnieszka.jaczynska@ipn.gov.pl

do góry