Nawigacja

Edukacja – Lublin

Wykłady otwarte

SEMINARIA OTWARTE IPN Z HISTORII POLSKI XX WIEKU W LUBLINIE

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie od października 2006 r. prowadzi cykl wykładów zatytułowanych Seminaria otwarte z Historii Polski XX wieku. Obecnie wykłady organizowane są we współpracy z Katedrą Historii i Historiografii Europy Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i odbywają się w gmachu KUL, przy ulicy Al. Racławickie 14. Adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych najnowszą historią Polski.

Kontakt: Justyna Dudek, tel. (0-81) 53-63-424  

Najbliższe propozycje:
 • 19 maja 2016 r. – prof. Andrzej Nowak, „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement”, sala GG-110, godz. 12.00

Odbyły się następujące prelekcje:

 • 5 kwietnia 2016 r. – spotkanie z dr Małgorzatą Chomą-Jusińską wokół książki A. A. Reischa, „Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucji książek za żelazną kurtyną”
 • 25 lutego 2016 r. – dr Paweł Rokicki, „Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w 1944 r.”
 • 19 stycznia 2016 r. – dr Karolina Bittner, „Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989”
 • 9 listopada 2015 r. – dr Krzysztof Zajączkowski, „Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989”
 • 27 października 2015 r. – prof. Andrzej Friszke, „Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka”
 • 27 maja 2015 r. – dr Marcin Dąbrowski, „NSZZ »Solidarność« Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981”
 • 16 kwietnia 2015 r. – dr Mariusz Zajączkowski, „Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944” – dyskusja wokół książki z udziałem autora oraz dr Grzegorza Kuprianowicza i dr Adama Puławskiego0
 • 11 marca 2015 r. – Andrzej Mietkowski, „Portal PolskieRadio.pl – dźwiękowy zapis najnowszej historii Polski”
 • 23 lutego 2015 r. – dr hab. Grzegorz Motyka, „»Na Białych Polaków obława«. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953”
 • 21 stycznia 2015 r. – dr Sławomir Łukasiewicz, „Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego »Niepodległość i Demokracja« 1945–1994”
 • 10 grudnia 2014 r. – dr hab. Tomasz Stryjek, „Ukraina i Europa 1991–2014 – niewspółmierne polityki pamięci?”
 • 26 listopada 2014 r. – dr Mirosław Szumiło, „Roman Zambrowski 1909–1977”
 • 27 października 2014 r. – dr Marta Cobel-Tokarska, „Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce”
 • 15 maja 2014 r. – prof. Stanisław Jaczyński, „ Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej”
 • 8 kwietnia 2014 r. – Wojciech Bogaczyk i dr Bartłomiej Noszczak, spotkanie wokół książki „Bez (auto) cenzury”
 • 12 marca 2014 r. – dr hab. Marek Kornat, „Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Becka”
 • 27 lutego 2014 r. – dr Wojciech Frazik, „Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993)”
 • 10 stycznia 2014 r. – dr Patryk Pleskot, „Kłopotliwa panna »S«. Postawy polityczne Zachodu wobec »Solidarności« na tle stosunków z PRL 1980–1989”
 • 16 grudnia 2013 r. – prof. Idesbald Goddeeris, „Wywiad PRL oczami historyka belgijskiego”
 • 3 grudnia 2013 r. – Wojciech Szatkowski, „Goralenvolk. Historia zdrady”
 • 13 listopada 2013 r. – dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, „Poszukiwania ofiar komunizmu w Polsce”
 • 18 października 2013 r. – dr hab. Grzegorz Motyka, „Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci”
 • 24 maja 2013 r. – prof. dr hab. Paweł Machcewicz, „Spory o historię 2000–2011”
 • 14 maja 2013 r. – dr Maciej Korkuć, „Józef Kuraś »Ogień«. Odkrywana historia”
 • 16 kwietnia 2013 r. – dr Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989
 • 25 marca  2013 r. – dr Łukasz Kamiński, dr Grzegorz Waligóra, Marcin Dąbrowski, Prezentacja i dyskusja wokół „Encyklopedii Solidarności”
 • 26 lutego 2013 r. – Agnieszka Jaczyńska, „Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna »pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie« 1942–1943”
 • 17 stycznia 2013 r. – dr Marcin Zaremba, „Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys”
 • 11 grudnia 2012 r. – dr Jerzy Grzybowski, „Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956”
 • 6 listopada 2012 r. – dr hab. Grzegorz Motyka, dr hab. Tomasz Stryjek, dr hab. Rafał Wnuk: „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953”
 • 18 października 2012 r. – dr Konrad Rokicki: „Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970”
 • 5 czerwca 2012 r. – dr Dariusz Libionka: „Żydowski Związek Wojskowy”
 • 28 maja 2012 r. – dr hab. Jacek Tebinka: „Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji PRL 1956–1961” 
 • 23 kwietnia 2012 r. – prof. dr hab. Marcin Kula: „Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy”
 • 29 lutego 2012 r. – dr Władysław Bułhak: „Z badań nad wywiadem w XX wieku. Refleksje metodologiczne i studium przypadków”
 • 18 stycznia 2012 r. – dr hab. Dariusz Stola: „Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949–1989”
 • 15 grudnia 2011 r. – panel dyskusyjny: „Wasza Solidarność – nasza wolność. Reakcja emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego”. Udział wzięli prof. Idesbald Goddeeris, Basil Kerski oraz dr Patryk Pleskot
 • 9 listopada 2011 r. – dr hab. Andrzej Żbikowski: „Jan Karski – niedokończona misja”
 • 24 października 2011 r. – dr Krzysztof Madej: „Bezradność lub represja. Władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL 1956–1970”
 • 2 czerwca 2011 r. – dr Marcin Kruszyński: „Ambasada RP w Moskwie w latach 1921–1939”
 • 11 maja 2011 r. – dr Łukasz Kamiński: „NSZZ »Solidarność« 1980–1989”
 • 12 kwietnia 2011 r. – dr Andreas Lawaty: „Historia pojęć /Begriffsgeschichte. History of concepts/. O semantyzacji historii”
 • 10 marca 2011 r. – dr hab. Mariusz Mazur: „Plakat totalitarny XX wieku”
 • 23 lutego 2011 r. – dr Patryk Pleskot: „Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem »Annales« 1945–1989”
 • 13 stycznia 2011 r. – prof. dr hab. Andrzej Friszke: „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi”
 • 14 grudnia 2010 r. – dr Krzysztof Persak: „Aparat bezpieczeństwa w krajach bloku sowieckiego. Analiza porównawcza”
 • 23 listopada 2010 r. – dr Sławomir Łukasiewicz: „Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971”
 • 21 października 2010 r. – dr Tomasz Chinciński: „Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce we wrześniu 1939 r.”
 • 16 czerwca 2010 r. – Wojciech Sawicki: „Ewidencja operacyjna wywiadu wojskowego PRL”
 • 18 maja 2010 r. – Maciej Sobieraj: „SB wobec Kościoła katolickiego na Lubelszczyźnie w latach 70.”
 • 19 kwietnia 2010 r. – dr Adam Puławski: „Polskie władze emigracyjne i podziemne wobec zagłady Żydów (1941-1942)”
 • 17 marca 2010 r. – dr hab. Marek Kornat: „Rafała Lemkina koncepcja ludobójstwa i zbrodnia katyńska”
 • 11 lutego 2010 r. – dr hab. Rafał Wnuk: „Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem – wrzesień 1939 – czerwiec 1941”
 • 26 stycznia 2010 r. – dr Dariusz Libionka: „Żydzi w powstańczej Warszawie”
 • 16 grudnia 2009 r. – dr Sławomir Dębski: „Kryzys 1939 r. Problemy polskich i rosyjskich interpretacji”
 • 24 listopada 2009 r. – prof. dr hab. Jerzy Eisler: „Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL”
 • 27 października 2009 r. – dr Jacek Witold Wołoszyn: „»Walczyć o dusze młodzieży« – zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem Katolickim na Lubelszczyźnie 1948–1957”
 • 9 czerwca 2009 r. – dr Patryk Pleskot: „Wielki mały ekran. Telewizja a codzienność Polaków w latach sześćdziesiątych” 
 • 20 kwietnia 2009 r. – dr Dominika Rafalska: „Tygodnik »Po prostu« – życie, śmierć, próby ocalenia pamięci”
 • 10 marca 2009 r. – dr Piotr Osęka: „Sumienie Partii. Działalność Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PPR/PZPR w latach 1945–1981”
 • 19 lutego 2009 r. – dr Igor Hałagida: „Szpieg Watykanu. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977)”
 • 13 stycznia 2009 r. – Bartosz Kaliski: „Parlament czy zamęt? I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku (IX–X 1981)”
 • 17 grudnia 2008 r. – Marcin Krzysztofik: „Początki Niezależnego Ruchu Chłopskiego 1978–1980”
 • 25 listopada 2008 r. – dr Sebastian Piątkowski: „»Czyny niegodne Polaka«. O kolaboracji ludności polskiej z okupantem hitlerowskim 1939–1945”
 • 21 października 2008 r. – dr hab. Marek Wierzbicki „Zapomniana okupacja. Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941”
 • 10 czerwca 2008 r. – dr Mirosław Szumiło „Elity władzy w Polsce 1944–1968”
 • 6 maja 2008 r. – dr Krzysztof Kosiński: „Polityka alkoholowa w PRL”
 • 22 kwietnia 2008 r. – prof. dr hab. Paweł Machcewicz: „Aparat bezpieczeństwa PRL a Radio Wolna Europa”
 • 26 marca 2008 r. – prof. dr hab. Rafał Stobiecki: „Co zrobić z komunistyczną przeszłością?”
 • 26 lutego 2008 r. – dr Dorota Gałaszewska-Chilczuk: „Kadra naukowa UMCS pod lupą aparatu bezpieczeństwa”
 • 29 stycznia 2008 r. – dr hab. Andrzej Żbikowski: „Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945”
 • 18 grudnia 2007 r. – dr Łukasz Kamiński: „Czy groziła nam interwencja? Państwa Układu Warszawskiego wobec kryzysu PRL 1981–1983”
 • 29 listopada 2007 r. – prof.dr hab. Marek Wierzbicki: „Młodzież w PRL”
 • 30 października 2007 r. – prof. dr hab. Antoni Dudek: „Spory o rok 1989 w polskiej historiografii”
 • 19 czerwca 2007 r. – dr Jacek Wołoszyn: „Organa bezpieczeństwa wobec środowisk oraz konspiracyjnych organizacji młodzieżowych na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956”
 • 22 maja 2007 r. – prof. Andrzej Friszke: „»Solidarność« podziemna”
 • 17 kwietnia 2007 r. – dr Krzysztof Persak: „Sprawa Henryka Hollanda”
 • 21 marca 2007 r. – prof. dr hab. Andrzej Paczkowski: „Opór społeczny w okresie stanu wojennego”
 • 13 lutego 2007 r. – dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki: „Wokół pogromu kieleckiego”
 • 16 stycznia 2007 r. – dr Grzegorz Motyka: „Partyzantka ukraińska 1942–1960” 
 • 12 grudnia 2006 r. – Paweł Sasanka: „Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje”
 • 14 listopada 2006 r. – dr Igor Hałagida: „Prowokacja „Zenona”
 • 17 października 2006 r. – Małgorzata Choma-Jusińska: „Środowiska niezależne i opozycyjne w województwie lubelskim 1975–1980”
do góry