Nawigacja

Komunikaty

Postanowienie o wszczęciu postępowania lustracyjnego przez Sąd Okręgowy w Lublinie

W dniu 30 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny po posiedzeniu wydał postanowienie o wszczęciu postępowania lustracyjnego wobec Jana Sekuły (sygn. akt IV K 281/14). Jan Sekuła składał oświadczenie lustracyjne w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną Radnego Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Naczelnik OBL w Lublinie

do góry