Nawigacja

Komunikaty

OBL w Lublinie skierowało do Sądu Okręgowego w Lublinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Włodzimierza Guzowskiego

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie w dniu 22 sierpnia 2014 roku skierowało do Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w związku z powstałymi wątpliwościami co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Włodzimierza Guzowskiego – ubiegającego się o funkcję publiczną Wójta Gminy Kowala – oraz wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

W złożonym w dniu 21 października 2010 r. oświadczeniu lustracyjnym Włodzimierz Guzowski podał, że nie pracował, nie pełnił służby i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa – w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej.

Naczelnik OBL w Lublinie
prok. Daniel Załuski

do góry