Nawigacja

Aktualności

Podczas uroczystości upamiętniającej Jana Kołkowicza odsłonięto tablicę i rondo jego imienia w Międzyrzecu Podlaskim

29 czerwca 2018 r. w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się uroczystość upamiętniająca Jana Kołkowicza. Podczas wydarzenia m.in. odsłonięto tablicę poświęcono Kołkowiczowi, w którą swój wkład włożyło Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie. Uroczystego odsłonięcia dokonał dyrektor lubelskiego IPN Marcin Krzysztofik wraz z wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

 

Program Uroczystości

 

 • 10:55 Kościół pw. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim
   Wprowadzenie pocztów sztandarowych do Kościoła
  Powitanie przez Organizatora
  Przemówienie przedstawiciela Prezydenta RP wręczającego odznaczenie nadane pośmiertnie red. J. Kołkowiczowi – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
  Wręczenie odznaczenia rodzinie J. Kołkowicza z udziałem Wojewody Lubelskiego
  Przemówienie Wojewody Lubelskiego
  Msza św.
 • 12:15 Plac Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim
  Poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. red. J. Kołkowiczowi na Placu Jana Pawła II, w którą swój wkład wlożyło Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie
  Przemówienie Ministra Jana Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Złożenie wieńców pod tablicą
 • 12:50 Skwer Armii Krajowej, rondo u zbiegu ulic Nowa, Piłsudskiego i Staromiejska
  Odsłonięcie Ronda im. red. Jana Kołkowicza
  Przemówienie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
 • 13:20 Cmentarz w Międzyrzecu Podlaskim
  Modlitwa przy grobie ś.p. red. Jana Kołkowicza
  Przemówienie Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego
  Przemówienie Dyrektora Lubelskiego Oddziału IPN – Marcina Krzysztofika
  Apel Pamięci i Salwa Honorowa
  Złożenie kwiatów na grobie ś.p. red. Jana Kołkowicza
 • 14:15 Hotel Chrobry, ul. Drohicka 62, Międzyrzec Podlaski  /CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI ZAMKNIĘTA – ZA ZAPROSZENIAMI
  Uroczysta promocja książki „Jan Kołkowicz. Dzieła zebrane”
  Wystąpienie prof. Mirosława Piotrowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego
  Prezentacja książki „Jan Kołkowicz. Dzieła zebrane” przez prof. Dariusza Magiera, historyka, pracownika naukowego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach
  Bankiet

***

Jan Kołkowicz był dziennikarzem i publicystą, autorem szeregu artykułów i opracowań dot. AK i WiN, zaangażowanym w działalność opozycyjną od początku lat 70-tych. Był wydawcą podziemnych czasopism polityczno-niepodległościowych i autorem cyklu opracowań „Na szlaku WiN”. Jego życiową pasją stało się zachowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W celu uzyskania wspomnień i relacji dot. wyżej opisanych zagadnień odbywał liczne spotkania i organizował uroczystości patriotyczno-religijne i rocznicowe dot. środowiska żołnierzy AK i członków WiN m.in. w Leśnej Podlaskiej i Janówce –Leszczance oraz aktywnie w nich uczestniczył. 23.06.1985 r. brał aktywny udział w przygotowaniu uroczystości wmurowania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległym partyzantom AK, w kościele św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim, a ponadto wydał okolicznościowe pismo i broszurę. W związku powyższym z Janem Kołkowiczem, po dokonanym wcześniej w jego mieszkaniu przeszukaniu, przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” Jan Kołkowicz zaangażował się także w działalność związkową, którą kontynuował również po wprowadzeniu stanu wojennego. Utrzymywał kontakty z działaczami nielegalnych struktur „Solidarności” w Warszawie, Szczecinie, Białej Podlaskiej, Siedlcach i Lublinie. Przygotowywał teksty i uczestniczył w druku nielegalnych publikacji, m.in. wykorzystując sprzęt w powielarni Kombinatu Maszyn Budowlanych ZREMB, gdzie był zatrudniony. Uczestniczył w akcjach ulotkowych m.in. przed 1 Maja 1983 r. – organizował tę akcję m.in. pozyskując potrzebną farbę. Brał także aktywny udział w redagowaniu i wydawaniu ulotek, m.in. apelu o bojkot wybór. Zajmował się także tworzeniem afiszy i odpowiadał za ich stronę graficzną. Ponadto zaangażowany był w kolportaż prasy związkowej i literatury bezdebitowej. Prasę otrzymywał m.in. od siedleckiego KOS, z którym współpracował. Na wezwanie Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Region Mazowsze organizował tzw. Grupy Oporu. W 1985 r. zaangażowany był natomiast w tworzenie na terenie woj. bialskopodlaskiego Partii Liberalno-Demokratycznej „Niepodległość”, utrzymywał w związku z tym kontakty z ośrodkiem tej partii w Lublinie. Z powodu swojej działalności Pan Jan Kołkowicz był inwigilowany i kontrolowany przez SB, wzywany kilkakrotnie na rozmowy ostrzegawcze, a w jego domu i miejscu pracy przeprowadzane były przeszukania. Formą represji wobec Jana Kołkowicza było również zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie od 25.11.1983 do 25.11.1985 r.

15 czerwca 2018 r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

 

 

do góry