Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939-1945” – Warszawa, 15-16 czerwca 2018

  • zagłada ziemiaństwa, ipn lublin

W dniach 15-16 czerwca 2018 r. odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja naukowa Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939-1945. Wybrane problemy. Miejscem obrad był Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25). Konferencja miała na celu ujęcie tytułowego zagadnienia zarówno w kontekście strat osobowych jak i materialnych. Podczas sympozjum omówione zostały wątki polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne (losy dworów i pałaców, zbiorów sztuki, bibliotek, itd.), propagandowe. Próby bilansu uzupełniła prezentacja losów wybranych rodzin i majątków. Współorganizatorami konferencji byli  Instytut Pamięci Narodowej (OBBH Lublin i BBH Centrala) i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (reprezentowane przez Pana Michała Kwileckiego).

do góry