Nawigacja

Aktualności

Czwartek z książką w lubelskim IPN - "Generał Józef Haller 1873-1960" - Lublin, 19 października 2017

W Lublinie odbyło się spotkanie z autorami albumu "Generał Józef Haller 1873-1960"

19 października 2017 r. został zainaugurowany cykl comiesięcznych spotkań z autorami publikacji wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej "Czwartek z książką w lubelskim IPN". Październikową "publikacją miesiąca" jest Generał Józef Haller 1873-1960, autorstwa dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Reszowie), dr. Wojciecha Muszyńskiego (OBBH IPN Warszawa) oraz dr. Rafała Sierchuły (OBBH IPN Poznań). Ukazał się wywiad z jednym z autorów - dr. Rafałem Sierchułą, który przeprowadziła Nadia Sola-Sałamucha (OBBH IPN Lublin, pomysłodawczynię cyklu). 19 października o godz. 17 w sali konferencyjnej IPN w Lublinie (ul. Wodopojna 2) odbyło się spotkanie dot. postaci gen. Józefa Hallera, w którym wezięli udział autorzy pozycji. Panel poprowadził dr hab. Marcin Kruszyński (OBBH IPN Lublin). 

Na temat spotkań w następnych miesiącach informacje będą ukazywać się na bieżąco na stronie lublin.ipn.gov.pl oraz facebook.com/IPN.Lublin. Cykl spotkań organizowany jest przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie.

****

Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J. Muszyński, Rafał Sierchuła, Generał Józef Haller 1873–1960, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8098-135-5

Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii. Prezentowany album – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów.

Postać generała Józefa Hallera, jednego z ojców naszej niepodległości, przypominamy w momencie szczególnym – w stulecie zainicjowania czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i powołania z inspiracji Romana Dmowskiego Armii Polskiej we Francji. Jej dowódcą, a tym samym i wodzem naczelnym Wojska Polskiego, uznawanym przez aliantów, został właśnie Haller. Liczymy na to, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie stanowić ważny krok na drodze do przywrócenia należnego miejsca w naszej zbiorowej pamięci osobie, która blisko sto lat temu dla wielu Polaków stała się symbolem marzeń o Niepodległej i nadziei powrotu do ojczyzny.

Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera.

Audycja Polskiego Radia na temat albumu: 
http://www.polskieradio.pl/7/5346/Artykul/1781938,Pierwszy-taki-album-o-generale-Jozefie-Hallerze 

Reportaż z promocji albumu

Spis treści

do góry