Nawigacja

Aktualności

Dwa nowe Przystanki Historia IPN – Trablice-Pelagów, Puszcza Kozienicka, 5 września 2017

Podczas konferencji prasowej poinformowano o otwarciu dwóch nowych Przystanków Historia IPN w regionie radomskim

Konferencja prasowa, na której poinformowano o otwarciu dwóch Przystanków Historia IPN odbyła się 5 września 2017 w Trablicach-Pelagowie w dawnym domu ks. Romana Kotlarza. Tam będzie działał jeden z nich, który zostanie poświęcony pamięci bohaterskiego kapłana. Dr Arkadiusz Kutkowski (Delegatura IPN w Radomiu) – odpowiedzialny wraz z Joanną Kutkowską (prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala) za powyższy Przystanek – poinformował jak będzie wyglądać działanie instytucji. Planowane są edukacyjne spotkania z młodzieżą, a także gromadzenie informacji na temat życia ks. Kotlarza. Dr Kutkowski wyraził nadzieję, że do Przystanku Historia IPN w Trablicach-Pelagowie będą zgłaszać się osoby, mająca nowe informacje o ks. Kotlarzu.

Ks. Jan Podsiadło, proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Palegowie, jako gospodarz miejsca, wyraził radość z powodu w jaki sposób będzie kontynuowana pamięć o jego poprzedniku.

Drugi Przystanek Historia IPN w Puszczy Kozienickiej zapoczątkuje swoją działalność na początku października bieżącego roku. O planach i pomysłach związanych z jego działaniem opowiadali prof. Marek Wierzbicki (Delegatura IPN w Radomiu) i Lidia Wierzbicka (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej). Inicjatorzy chcą, by młodzież w Przystanku Historia w Puszczy Kozienickiej uczyła się postaw patriotycznych, historii i praktycznych umiejętności. Celem jest również to, by młodzi ludzie poznali jak żyli polscy partyzanci w lasach.

W konferencji prasowej wziął udział p.o. dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik. Stwierdził, że powstałe dwa Przystanki Historia IPN w regionie radomskim są dowodem dobrej współpracy IPN z lokalnymi organizacjami,  a także wyjaśnił na czym polega idea Przystanków Historia. Głos zabrał również dr hab. Tomasz Panfil (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie), który tłumaczył jak ważne dla ziemi radomskiej są miejsca, w których powstały nowe inicjatywy edukacyjne.

Wypowiedzi mediom udzielił także Dariusz Bulski (zastępca wójta gminy Kowala), który oprócz pochwalenia inicjatyw zadeklarował wsparcie.

 

do góry