Nawigacja

Aktualności

BohaterON – wyślij kartkę Powstańcom – 1 sierpnia-2 października 2017

W kampanię BohaterON włączył się również Instytutu Pamięci Narodowej

Od 1 sierpnia do 2 października każdy, kto zechce powiedzieć „dziękuję” uczestnikom walk o stolicę, może to zrobić, wysyłając bezpłatną kartkę – tradycyjnie lub w wersji elektronicznej. Ruszyła kolejna edycja projektu BohaterON, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich. Jak pokazała jego zeszłoroczna odsłona, ten prosty gest łączy pokolenia i sprawia, że bohaterowie tamtych dni są silni siłą pamięci Polaków.

Do akcji dołączył również Instytut Pamięci Narodowej. W lubelskim IPN w trzech punktach (portiernia i księgarnia w głównym budynku przy ul. Wodpojnej 2 oraz portiernia, gdzie mieści się Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie przy ul. Szewskiej 2) każdy chętny może pobrać bezpłatną kartkę pocztową.

Pocztówki należy wysłać na podany na nich adres. Można je również pozostawić w kolekturach LOTTO, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wszystkie zostaną przekazane Powstańcom.

Istnieje również możliwość bezpłatnego wysłania pocztówki przez Internet za pośrednictwem strony www.bohateron.pl. Na kartce online można napisać maksymalnie 25 słów – tyle, ilu używano w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego.

Pocztówki są dostępne są również u partnerów kampanii – w wybranych placówkach Poczty Polskiej, wybranych kolekturach LOTTO, samolotach LOT-u, w wybranych biurach sprzedaży LOT i LOT TRAVEL oraz na Lotnisku Chopina w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum II Wojny Światowej. Mapa punktów dystrybucji od 1 sierpnia jest dostępna na stronie www.bohateron.pl.

               

Akcja to nie tylko wysyłanie do Powstańców kartek, rozprowadzanych w całym kraju. Projekt ma edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej na przełomie września i października 2017 r. w każdym województwie zostaną przeprowadzone seminaria dla 15-osobowych grup nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 14-19 lat.

Podczas czterogodzinnego spotkania pedagodzy dowiedzą się, jak w przystępny i ciekawy sposób rozmawiać z młodzieżą o Polskim Państwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim oraz jak wykorzystywać historię mówioną i relacje świadków historii. Otrzymają też gry edukacyjne, filmy i przykładowe scenariusze zajęć.

Po szkoleniu każdy pedagog będzie zobowiązany do przeprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 warsztatów edukacyjnych z młodzieżą, a także do zrealizowania specjalnego projektu. Wraz z pięcioma wybranymi przez siebie uczniami nauczyciele zorganizują wydarzenie/bieg/koncert/serię lekcji związanych z Powstaniem Warszawskim, angażując do tych zajęć również społeczność lokalną.

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych działań zespół kampanii BohaterON wraz z Instytutem Pamięci Narodowej wybierze 16 najlepszych projektów (po jednym z województwa). W ramach wyróżnienia placówki otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych IPN: książki, filmy i gry historyczne. Trzy najbardziej zaangażowane w promocję treści historycznych grupy zostaną dodatkowo nagrodzone poprzez możliwość uczestnictwa w wyjątkowej wycieczce po Warszawie.

W warsztatach edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 weźmie udział 240 szkół.

Kampania zakończy się 2 października 2017 r. – wraz z dniem zakończenia walk o Warszawę.

do góry