Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z samorządami w sprawie dekomunizacji nazw ulic, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - 28 czerwca 2017 r.

Na spotkaniu przedstawiciele IPN wyjaśniali samorządowcom kwestie związane z ustawą dekomunizacyjną.

28 czerwca 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych dotyczące dekomunizacji nazw ulic, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Otworzył je wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Następnie głos zabrał Marcin Krzysztofik (p.o. dyrektora IPN Oddział w Lublinie), który wyjaśnił zebranym powód spotkania i krótko przedstawił założenia ustawy dotyczącej zakazu propagowania komunizmu czy innego ustroju totalitarnego z 2016 r. Następnie przemówił dr Maciej Korkuć (naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie), który opowiedział przybyłym gościom dlaczego tak ważne jest, by nazwy nawiązujące do poprzedniego systemu zniknęły z przestrzeni publicznej. Na końcu glos zabrał dr Mariusz Sawa (Oddziałowe Biuro Upamiętniania walk i Męczeństwa IPN w Lublinie) przedstawiając zebranym dotychczasowe efekty pracy lubelskiego IPN w zakresie dekomunizacji nazw.

 

do góry