Nawigacja

Aktualności

Zmiana na stanowisku naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie

Z dniem 9 czerwca 2017 r. nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie. Pełniącym obowiązki naczelnika OBEN został dr hab. Tomasz Panfil.

Dr hab. Tomasz Panfil (ur. 1962) studia historyczne ukończył w 1987 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dwa lata później uzyskał stopień doktora broniąc pracy „Medal w kulturze staropolskiej”. W 2002 r. habilitował się (rozprawa habilitacyjna „Lingua symbolica. O najstarszych wyobrażeniach heraldycznych w Polsce”), a w 2003 r. został profesorem nadzwyczajnym KUL. 3 lata później dr. hab. Tomaszowi Panfilowi powierzono funkcję dyrektora Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2008-2014 kierował Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL.

Zainteresowania dr. hab. Tomasza Panfila są różnorodne, co jest charakterystyczne dla badaczy zajmujących się naukami pomocniczymi historii. Sięgają one od medalistki i kultury okresu staropolskiego, przez heraldykę, numizmatykę, ikonografię historyczną po aktualne badania nad czasami II wojny światowej, biografistyką i Polonią.

Dr hab. Tomasz Panfil ma na swoim koncie ponad 150 pozycji, na które składają się książki, artykuły, recenzje, atlasy historyczne, programy nauczania dla uczniów na różnych szczeblach edukacji. Jego teksty publikowane były w języku polski, czeskim, litewskim, łotewskim i francuskim. Wielokrotnie występował publicznie wygłaszając referaty, wykłady czy odczyty.  Jako promotor, sprawował opiekę naukową nad 52 pracami magisterskimi z historii i socjologii oraz 70 licencjatami z historii i pedagogiki. Należy do Komisji Historycznej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Oddziału Association for History and Computing.

Dr hab. Tomasz Panfil działał również w NSZZ „Solidarność". Od kwietnia do czerwca 1990 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” pełnił funkcję naczelnika, a od czerwca 1990 r. do października 1991 r. był burmistrzem Sandomierza.

do góry