Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja "Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami" - Lublin, 20 maja 2017 r.

II Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne

20 maja 2017 r. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja „Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami”. W budynku Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Lublinie przeprowadzony został jeden z paneli tego międzynarodowego wydarzenia.

Gości przywitał Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik. Po nim głos zabrała Bożena Janocińska, kierownik Referatu Udostępniania  lubelskiego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, która opowiedziała o zbiorze archiwalnym znajdującym się w lubelskim IPN. Następnie mikrofon przekazano Arturowi Piekarzowi z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie. Piekarz zajął się tematem roli archiwisty w prowadzeniu prac poszukiwania i identyfikacji ofiar komunizmu.

Głos zabrali także przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii w Sankt Petersburgu: Вероника Петрухина, Евгения Зарецкая, Андрій Рябко. Oprócz swoje przemówienia zaprezentowali: Kamila Siuda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Aneta Świstak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz Rafał Michałek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

Spotkanie moderował dr hab. Marcin Kruszyński, Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie oraz prof. Adrian Selin z Wyższej Szkoły Ekonomii w Sankt Petersburgu. Tłumaczeniem zajął się dr hab. Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

do góry