Nawigacja

Aktualności

"Centralny Okręg Przemysłowy wczoraj i dziś" - Pionki, 9-10 maja 2017 r.

Konferencja naukowa w Pionkach

W dniach 9-10 maja 2017 r. w Pionkach (Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Zakładowa 5) odbędzie się konferencja naukowa pt. "Centralny Okręg Przemysłowy wczoraj i dziś". Przewodniczącym Komitetu Naukowego organizującego sympozjum jest pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN, O/Lublin, prof. dr hab. Marek Wierzbicki.

Prof. Wierzbicki wygłosi też referat pt. "Jan Prot a Centralny Okręg Przemysłowy". Ponadto, na niniejszej konferencji wystąpi dr Sebastian Piątkowski, także reprezentujący Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN, O/Lublin (tytuł wystąpienia: "Dyskurs na temat budowy COP na łamach polskiej prasy codziennej  lat trzydziestych XX wieku").

Serdecznie zapraszamy.

do góry