Nawigacja

Aktualności

Szukamy grobów ofiar komunizmu

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie rozpoczęło prace nad ewidencją grobów ofiar komunizmu.

  • Szukamy grobów ofiar komunizmu

W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób, które posiadają wiedzę na temat istnienia takich grobów na terenie działalności oddziału lubelskiego IPN, z prośbą o przesyłanie informacji na temat ich lokalizacji i stanu oraz zdjęć, kontaktów do rodzin osób, które poniosły śmierć do 21 lipca 1990 roku w wyniku zbrodniczego działania państwa komunistycznego, zwłaszcza po roku 1956.

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny (81-53-63-481, 81-53-63-482) bądź mailowy: mariusz.sawa@ipn.gov.pl, rafal.drabik@ipn.gov.pl.

Mogiły ofiar reżimu komunistycznego znalazły się pod ochroną i opieką państwa polskiego w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, zgodnie z którymi do obiektów grobownictwa wojennego zaliczają się groby „osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nakładając na Prezesa IPN-KŚZpNP obowiązek oceny stanu opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Na zdjęciu grób Józefa Widerlika, który zginął na Wybrzeżu w roku 1970 (cmentarz w Kraśniku)Fot. Mariusz Sawa

do góry