Nawigacja

Aktualności

"Wakacyjne Warsztaty Naukowe" - 3-5 lipca 2017 r.

W lubelskim oddziale IPN odbyły się warsztaty naukowe dla doktorantów.

"Wakacyjne Warsztaty Naukowe"  miały miejsce w dniach 3-5 lipca 2017 r. i zostały zorganizowen przez lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, we współpracy z Panem Prof. Janem Pomorskim, UMCS, w siedzibie lubelskiego IPN (ul. Wodopojna 2). Wzieli w nich udział młodzi badacze (doktorantci) zajmujący się historią wieku XX. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Atmosfera była wspaniała, a dyskusje niezapomniane. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.

Program Wakacyjnych warsztatów naukowych wyglądał następująco:

3 lipca 2017 r.

9.00 - 10.30  - wykład:  Timothy Snyder jako historyk XX stulecia  (prof. Jan Pomorski, UMCS)

10.45 - 12.15 - warsztat: „Skomplikowana niepodległość” - badania nad II RP (dr hab. Marcin Kruszyński, IPN O/Lublin)

12.30 - 14.00 - warsztat: O Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej - trudności badawcze i interpretacyjne (dr S. Piątkowski, IPN O/Lublin)

 

14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa

 

15.00 - 16.30 - wykład:  Stopień „rozpoznania” dziejów PZPR (prof. D. Magier, IPN O/Lublin, UPH w Siedlcach)

16.45 - 18.15 - warsztat:  Dokumentacja partyjna czyli ile PZPR w PZPR (prof. D. Magier, IPN O/Lublin, UPH w Siedlcach)

 

4 lipca 2017 r.

9.00 - 10.30  - wykład: Co już wiemy/czego nie wiemy o komunistycznym aparacie bezpieczeństwa (dr J. Dudek, IPN O/Lublin)

10.45 - 12.15 - warsztat: Zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej czyli… czym młody historyk może być zaskoczony (M. Krzysztofik, IPN O/Lublin)

12.30 - 14.00 - warsztat:  Jak badać przemoc? (prof. A. Zybertowicz, UMK; prof. J. Pomorski UMCS );

 

14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa

 

15.00 - 16.30 - warsztat:  Czy ktokolwiek tego potrzebuje…? Zagadnienia gospodarcze jako przedmiot zainteresowania historyka dziejów najnowszych (dr T. Osiński, IPN O/Lublin)

16.45 - 18.15 - warsztat:  Czy ktokolwiek tego potrzebuje…? Życie codzienne jako przedmiot zainteresowania historyka dziejów najnowszych (dr hab. M. Kruszyński, IPN O/Lublin)

18.30 - 20.00 - warsztat: Czy ktokolwiek tego potrzebuje…? Definicja oporu społecznego jako narzędzie w badaniach nad Polską Ludową i PRL (dr hab. J. Wołoszyn, IPN O/Lublin, KUL)

 

5 lipca 2017 r.

9.00 - 10.30  - wykład: Nauki społeczne w służbie historyka: Socjologia historyczna (prof. Agnieszka Kolasa-Nowak, UMCS);

10.45 - 12.15 - wykład: Metodologia politologiczna jako pomoc/dodatek/przeszkoda w badaniach historycznych (dr A. Fijuth – Dudek, IPN O/Lublin, UMCS)

12.30 - 14.00 - warsztat:  Jak pisać recenzje naukowe?  (prof. M. Mazur, UMCS);

 

14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa

 

15.00 - 17.00 - Jak się pisze biografię historyczną?  Mirosław Szumiło i „jego” Roman Zambrowski (spotkanie z Dyrektorem Biura Badań Historycznych IPN, dr hab. M. Szumiło, moderator dyskusji: dr hab. M. Kruszyński, IPN, O/Lublin)

 

do góry