Nawigacja

Aktualności

„Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” czasopismem lubelskiego oddziału IPN

Rusza nabór tekstów do rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”

  • „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”

Miło nam poinformować, że rocznik naukowy „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” stał się czasopismem lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pismo to, wydawane od 2012 r., poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Radzieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.

Nowy skład redakcji oraz rada naukowa periodyku wygląda w sposób następujący:

Redakcja:

dr hab. Marcin Kruszyński (redaktor naczelny)

dr hab. Dariusz Magier (redaktor tematyczny)

dr hab. Jacek W. Wołoszyn (redaktor tematyczny)

Monika Mackiewicz (redaktor językowy)

Agata Fijuth-Dudek (sekretarz redakcji)

 

Rada Naukowa:

prof. Wołodymyr Baran (Wołynśkyj Nacjonalnyj Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)

prof. Marek Chodakiewicz (The Institute of World Politics, Waszyngton, USA)

prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN/Instytut Pamięci Narodowej)

prof. dr hab. Mirosław Golon (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń/Instytut Pamięci Narodowej)

dr hab. Bogdan Musiał, (Niemcy)

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Stephen Wheatcroft (The University of Melbourne, Australia)

prof. dr hab. Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)

prof. dr hab. John Connelly (The University of   Berkeley, USA)

dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

 

Redakcja rocznika ogłasza nabór tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do kolejnego numeru czasopisma, który ukaże się jesienią bieżącego roku w wersji papierowej.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres sekretarza redakcji (agata.fijuth@ipn.gov.pl), w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

 

do góry