Nawigacja

Aktualności

"Rewolucja społeczna« czy »dzika przebudowa«?

Prezentacja wystawy w lubelskim IPN podczas obchodów 700-lecia Lublina

W dniach 22-31 marca w godz. 9-15 w sali konferencyjnej lubelskiego IPN (ul. Wodopojna 2) będzie prezentowana wystawa "Rewolucja społeczna« czy »dzika przebudowa«? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1956)".

22 marca autor wystawy dr Tomasz Osiński wygłosił prelekcję na temat przekształceń własnościowych oraz oprowadził zgromadzonych gości po wystawie.

 

***

W społecznej historii Polski wiek XX wyróżniał się wyjątkową dynamiką zmian. Szczególnie ważnym punktem zwrotnym były lata 1944/1945, inaugurujące instalację nowego ustroju społecznego. Brzemienne w skutki okazały się szczególnie przekształcenia własnościowe stanowiące klucz do budowy nowegospołeczeństwa. Prowadzono je pod hasłem uspołecznienia podstawowych środkówprodukcji jako aktu sprawiedliwości społecznej, która była jednym znajważniejszych haseł na sztandarach władzy ludowej.

Stosunek reżimu do własności dobrze ilustruje fakt, iż w bardzo pojemnym katalogu wrogówważne miejsca zajmowali: „kapitaliści", „burżuje", „obszarnicy", „spekulanci",„kułacy" „prywaciarze". W latach 1944–1956 pod pretekstem przeprowadzenia reform gospodarczych dokonano likwidacji warstw posiadających, traktując je jako zaplecze materialne dla przeciwników systemu, i zredukowano strukturę społeczną do dwóch głównych warstw robotników i chłopów (90%) oraz inteligencji. Poza zmianami strukturalnymi obserwujemy również bardzo istotne zmiany stylu życia i mentalności.

Autor scenariusza: dr Tomasz Osiński

Autorka koncepcji plastycznych: Magdalena Śladecka

Fot. Marcin Kruszyński

do góry