Nawigacja

Aktualności

Lubelski IPN podczas 700-lecia Lublina

Lublin świętuje 700-lecie. Lubelski oddział IPN zaprasza na spotkanie z dr. Tomaszem Osińskim wokół wystawy "Rewolucja społeczna czy dzika przebudowa".

W ramach jubileuszu miasta, którego obchody potrwają przez cały rok,  Biuro Badań Historycznych lubelskiego IPN zaprasza mieszkańców na spotkanie z historykiem dr. Tomaszem Osińskim, autorem scenariusza wystawy "Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1944–1956 i ich społeczne skutki, które odbędzie się 22 marca o godz. 17.00 w sali wystawienniczej IPN (ul. Wodopojna 2). Samą wystawę będzie można oglądać w dniach 22-24 marca w godz. 12.00 - 15.00.

"W społecznej historii Polski lata1944–1956 wyróżniały się wyjątkową dynamiką zmian. Można w tym okresie wskazaćdwie fazy: kilkuletni etap „społeczeństwa przejściowego” oraz okres budowy „społeczeństwasocjalistycznego”. Brzemienne w skutki okazały sięszczególnie przekształcenia własnościowe. Prowadzono je pod hasłem „uspołecznieniapodstawowych środków produkcji” jako „aktu sprawiedliwości społecznej”, którabyła jednym z najważniejszych haseł na sztandarach władzy ludowej. Stosunekreżimu komunistycznego do własności prywatnej dobrze ilustruje fakt, iż wbardzo pojemnym katalogu wrogów ważne miejsca zajmowali: „kapitaliści”,„burżuje”, „obszarnicy”, „spekulanci”, „kułacy” i „prywaciarze”. Akcjapropagandowa towarzyszyła zakrojonym na dużą skalę działaniom represyjnym:aresztowaniom, wywózkom do ZSRR, przymusowym migracjom, niszczeniu kulturyziemiańskiej". [ze wstępu]

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13811,Rewolucja-spoleczna-czy-dzika-przebudowa-Przeksztalcenia-wlasnosciowe-w-Polsce-w.html

 

 

700-lecie Lublina

Wielki Jubileusz będzie dziełem przygotowanym przez lublinian dla lublinian, jako Festiwal Społeczeństwa Obywatelskiego. Przyświeca nam idea współodpowiedzialnego „tworzenia miasta”, nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez aktywnych obywateli.
Program obchodów jest przygotowany z myślą o wszystkich mieszkańcach, od tych najmłodszych, uczęszczających do przedszkoli i szkół aż po seniorów. Jubileusz łączy w sobie zarówno te wydarzenia, które na stałe wpisały się w roczny kalendarz miasta, jak i liczne specjalne wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, biznesowe i naukowe. Obchody 700-lecia zbudowane są z setek inicjatyw organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu, a także przez artystów, naukowców oraz mieszkańców.

http://www.700.lublin.eu/lublin700/program-obchodow

 

 

do góry