Nawigacja

Aktualności

Najnowsza publikacja lubelskiego IPN pt. „Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne”.

Właśnie ukazała się publikacja przygotowana przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne” pod redakcją Tomasza Osińskiego oraz Mariusza Mazura.

  • Najnowsza publikacja lubelskiego IPN pt. "Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne".

Po okresie mniejszego zainteresowania historią regionalną, w ostatnich latach można zauważyć powrót do naukowej refleksji nad tą tematyką. Jest to w dużej mierze odpowiedź na oczekiwania i preferencje czytelników kształtowane pod wpływem rosnącej świadomości historycznej, wzmacniającej potrzebę pogłębienia więzi i identyfikacji przez poznawanie dziejów własnej małej ojczyzny. W ten sposób wielka historia odległych w czasie i przestrzeni zdarzeń podlega procesowi prywatnego oswajania. Dzięki znanym miejscom, nazwom, nazwiskom, których bliskość jest bardziej uchwytna, a przez to utożsamiana – abstrakcyjna dotąd i nieco mityczna przeszłość wydaje się bardziej realna, odbiorca zaś znajduje z nią punkty wspólne. Staje się przez to częścią przestrzeni zarówno geograficznej, czasowej, jak i tożsamościowej, może zyskać instrument samoidentyfikacji w miejscu i czasie. [Ze Wstępu]

Wkrótce ukaże się druga część pt. "Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze i kulturalno-oświatowe".

Książkę można kupić w Punkcie sprzedaży publikacji lubelskiego oddziału IPN, ul. Wodopojna 2, w poniedziałki w godz. 9.00 - 16.00.

do góry